فرم کنترل خروج کالاهای صادراتی

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۳/۲۸
شماره70679/860/9/83
ضمیمه

بسمه تعالی


70679/860/9/83


28/3/82


به ‍: حوزه نظارت / گمرکات استان / گمرک


با سلام


نظر به اهمیت حصول اطمینان از خروج کالاهای صادراتی مشمول تشویق
صادرات (موضوع ماده 14 ق.م.ص.و) و از محل تسویه پروانه های ورود موقت (موضوع
ماده 12 ق.م.ص.و و ماده 24 آیین نامه اجرایی آن) و به منظور جلوگیری از سوء‌
استفاده احتمالی برخی افراد سودجو و حفظ حقوق دولت و مراجعین محترم گمرک
،‌بدینوسیله فرم کنترل خروج کالاهای صادراتی مذکور که جدیدأ طراحی گردیده است
به پیوست ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید از فرم مذکور به تعداد کافی
تکثیر نموده و در اختیار سرویس صادرات آن گمرک قرار دهند. بدیهی است گمرکات مرز
خروجی موظفند به محض خروج کامیون حامل این قبیل کالاها از مرز،‌ ضمن تکمیل قسمت
پایین فرم در دو نسخه و امضاء و تأیید آن با مهر گمرک ،‌یک نسخه از فرم را در
سوابق مربوطه نگهداری نموده و نسخه دوم را سریعأ  (از طریق نمابر) به گمرک مبدأ
ارسال نمایند. ضمنأ استفاده از این فرم از ابتدای تیرماه سالجاری الزامی بوده و
ملاک عمل قرار خواهد گرفت .


زهرا جمالی


مدیرکل تشکیلات وبودجه
بسمه تعالی


از : گمرک …..


به : گمرک …..


با سلام


ضمن ارسال تعداد ………دستگاه کامیون / واگن حامل کالاهای
صادراتی از محل :

q   


تسویه پروانه ورود موقت شماره ……… گمرک ………. (موضوع
ماده 12ق.م.ص.و)

q   


جایزه تشویق صادرات و استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی (موضوع
ماده 14 ق.م.ص.و)


به شرح ذیل جهت خروج از آن گمرک، خواهشمند است دستور فرمائید
مراتب خروج کامیونهای مذکور را به این گمرک اعلام نمایند.



شماره پلمپ از …. تا ….



نام شرکت حمل و نقل



نام و نام خانوادگی صادرکننده



وزن



تعداد



نوع کالا



تاریخ صدور



شماره پروانه

 

 

 

 

 

 

 

 


 


نام و نام خانوادگی تنظیم کننده :


محل امضاء بالاترین مقام مسئول گمرک مبدأ:


 



…………………………………………………………………………………………………………………..


بدینوسیله خروج تعداد ……دستگاه کامیون / واگن حامل کالاهای
صادراتی مندرج در فهرست فوق به شرح ذیل اعلام می گردد.



ملاحظات



شماره پلمپ



تاریخ خروج



ردیف درب خروج مرزی



ردیف

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *