فهرست تکمیلی واحدهای تولیدی جهت صادرات محصولات صنعت پترشیمی

طبقه بندی1397
تاریخ تصویب۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره 181/634487
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات نفتی
ضمیمه EFG15070176725.tif

پیرو بخشنامه های شماره 387167‏‏/97‏‏/106 مورخ 6‏‏/4‏‏/97 و 438590‏‏/97‏‏/117 مورخ 17‏‏/4‏‏/97 و 566624‏/97‏/160 مورخ 14‏/5‏/97 ، به پیوست تصاویر نامه های شماره های 116212‏/60 ، 135517‏/60 ، 133739‏/60 مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت به همراه تصویر نامه شماره 90834‏‏/60 دفتر موصوف منقوش به اظهار نظر معاونت محترم امور صنایع آن وزارتخانه در هامش آن ارسال و ضمن اعلام نام شرکت های تولیدی کیمیا رزین اراک، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ، شرکت بانیار پلیمر گنبد ، شرکت صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس و شرکت پایا رزین در سامانه ثبت اسناد بهمراه شماره شناسه ملی و اسامی مجتمع های پتروشیمی به شرح ذیل بدینوسیله به لیست مندرج در ضمائم بخش نامه ردیف 117 سال 97 جهت رعایت ضوابط ابلاغی اضافه میگردد. ضمناً با توجه به نامه شماره 133739‏‏/60 مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت بازرگانی پایاپای ماهور سنندج به شناسه ملی 14005942430 بعنوان نماینده شرکت پتروشیمی مارون صرفاً جهت صادرات مقدار 3‏/99 تن ، پلی اتیلن گلایکول ذیل تعرفه 29053100 از طریق گمرک شهید رجایی معرفی گردیده است.
نام شرکت در سامانه ثبت اسناد
شناسه ملی
تعرفه
محصول
نام مجتمع
شرکت کیمیا رزین اراک
10861655708
29053100
29054100
اتیلن گلیکول ها
(طبق پروانه بهره برداری)
شرکت تولیدی کیمیا رزین اراک
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
10101613123
29053100
29054100
اتیلن گلیکول ها
(طبق پروانه بهره برداری)
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شرکت صدر رزین خاور
10480068950
40021100
استایرن بوتادین لاتکس
شرکت صدر رزین خاور
شرکت صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر
10780087737
29053100
29054100
اتیلن گلیکول ها
کیمیا گستران سپهر
شرکت صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس
10260286920
29053100
اتیلن گلیکول
(طبق پروانه بهره برداری)
صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس
شرکت پایا رزین
10260067952
40021100
X-SBR
شرکت پایا رزین
شرکت بانیارپلیمر گنبد
10700073215
39031110
39031190
پلی استایرن انبساطی
شرکت بانیارپلیمر گنبد
اطلاعات نمایندگان رسمی مجتمع های پتروشیمی جهت صادرات
شناسه ملی
نام پتروشیمی تحت پوشش
نام نماینده رسمی
4879743347
شرکت بانیار پلیمر گنبد
مجید خان محمدی
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *