فهرست جدید ( سی و یک قلم ) کالاهای مشمول رعایت ضوابط فنی

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۱/۲۸
شماره 279106 / 791 / 170 / 73 / 305
ضمیمه

“ بسمه تعالی ”


                                     
تاریخ : 4- / 8 / 1382                     
            شماره : 8214322


پیوست :
………..…….


“ معاونت توسعه روابط اقتصادی و
بازرگانی خارجی ”


 دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی


 


سلام علیکم


    
احتراما” ، به پیوست تصویر نامه شماره 56892 مورخ 19/7/1382 موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران بانضمام فهرست جدید ( سی و یک قلم ) کالاهای مشمول رعایت ضوابط
فنی موضوع مصوبه شماره 9146/ت24479ه مورخ 6/3/1380 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و
اقدام مقتضی ارسال میگردد . ضمنا” خاطر نشان میسازد واردات اقلام مشمول استاندارد
اجباری کمافیالسابق طبق دستورالعمل روش‌های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی صورت
میگیرد ./ص


               
سید عباس حسینی               
مدیر کل مقررات صادرات و واردات


“ بسمه تعالی ”


                         
تاریخ : 28 بهمن 1382


شماره : 279106 / 791
/ 170 / 73 / 305


 


    
مراتب پیرو بخشنامه شماره 215794/791/170/73/250 مورخ 11/10/82 جهت اطلاع و اقدام
برابر مقررات به گمرک         
ابلاغ میگردد .


 


                   
ناصر کرمانی                 
مدیر کل دفتر واردات


 


رونوشت به :


– حوزه نظارت گمرکات               
جهت اطلاع .

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *