فهرست جدید شرکتهای بازرسی مورد تأیید

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۸/۱۴
شماره195038/791/170/73/332
ضمیمه


بسمه تعالی81133886/8/1381


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی»
دفتر ثبت سفارشات ونظارت بر مبادلات بازرگانی


سلام علیکم


احترامأ، به پیوست تصویر نامه شماره 61458 مورخ 21/7/1381 مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منضم به دو فقره فهرست جدید شرکتهای بازرسی
مورد تأیید آن مؤسسه در بخش صادرات و واردات جهت اطلاع ارسال میگردد.


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات صادرات و واردات


 


بسمه تعالی 195038/791/170/73/33214/8/1381


مراتب به انضمام تصویر فهرست های شماره یک و دو شرکتهای بازرسی
کننده در بخشهای واردات و صادرات جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات
مربوطه به گمرک     ابلاغ میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

 


بسمه تعالی21/7/138161458


جناب آقای سید عباس حسینی


مدیرکل محترم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی


موضوع : فهرست جدید شرکتهای بازرسی مورد تأیید مؤسسه استاندارد
در بخشهای صادرات و واردات جهت استحضار و اقدام لازم ارسال میگردد.


اسدا… سیاح


مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات


 


فهرست شماره (1)- شرکتهای بازرسی مورد تأیید مؤسسه استاندارد
(بخش واردات)


الف-شرکتهای بازرسی داخلیزمینه بازرسینشانی دفتر شرکت (تلفن ودورنگار)نام اختصاصی بین المللینام شرکتردیف


مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی ، ماشین آلات
وتجهیزات مکانیکی برقی و ابزار دقیق وارداتی


تهران- فلکه دوم صادقیه- میدان نور- 35 متری رسالت
غربی – بلوار آسیا- خیابان نیلوفر – ساختمان بازرسان فنی ایران


تلفن :‌4119275-82


دورنگار:‌ 4119311-4119318IRAN TECHNICAL INSPECTORS CO.(I.T.I)شرکت بازرسان فنی ایران1


کالاهای وارداتی


تهران – خیابان دکتر شریعتی – خیابان شهید ناطق
نوری (زمرد سابق) – شماره 17 – ورودی دوم – طبق سوم – واحد 14


تلفن : 2856116-2848919


دورنگار:‌ 2855124BEKHRAD INTERNATIONAL INSPECTORS CO.(B.I.S)شرکت بازرسی بین المللی بخرد2


کالاهای وارداتی


تهران – خیابان ولیعصر – خیابان توانیر- شماره 25 –
طبقه چهارم


تلفن : 5-8797464


دورنگار: 8797519SHARDIN AFARIN INSPECTION CO. (S.A.I)شرکت بازرسی بین المللی شاردین آفرین3


مواد شیمیایی، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و
ساختمانی وارداتی


تهران – خیابان استاد مطهری – خیابان کوه نور – نبش
خیابان پنجم – ساختمان 11 – طبقه دوم – واحد 9 و 11


تلفن : 29-8741027


دورنگار: 8741040TECHNI CO. TECHNICAL INSPECTION & CORROSION CO.شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو (سهامی
خاص)4کالاهای وارداتی


تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – شماره 26


تلفن :‌8711096


دورنگار:‌ 8724211IRANIAN STANDARD & QUALITY INSPECTION (I.S.Q.I) CO.شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران5کالاهای وارداتی


تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از پارک ساعی –
پلاک 1200


تلفن : 8777701


دورنگار:‌8886310IRAN ENGINEERING INSPECTION CO. (I.E.I)شرکت بازرسی مهندسی ایران6کالاهای وارداتی


تهران – خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – خیابان
اسفندیار – شماره 62


تلفن :‌ 95-8778892


دورنگار: 8772300IRAN INDUSTRIAL & ENGINEERING INSPECTION CO. (I.E.I)شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران7صنایع غذایی و محصولات کشاورزی،‌ فرآورده ها و
محصولات مرتبط وارداتیتهران- خیابان استاد مطهری-نبش خیابان قائم مقام
فراهانی-شماره 314تلفن :‌ 3-8833172دورنگار:‌ 8833179INTERATIONAL GOODS INSPECTION CO. (I.G.I)شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری8کالاهای وارداتی بخش معادن و فلزات،‌وزارت صنایع و
معادن شرکتها و سازمانهای وابستهتهران-خیابان گاندی شمالی- بالاتر از جهان کودک-نبش
کوچه امیرپرویز- شماره 7تلفن :‌19-8778116دورنگار:‌8778218تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک- پلاک 1/4تلفن : 8782060دورنگار:‌8782055IRAN INTERNATIONAL ENGINEERING CO. (I.R.I.T.E.C)شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)9


 ISIRI
Accredited Inspection Companies , Section : Import


ب- شرکتهای بازرسی خارجی


NO.


Name of Inspecion Co.نام شرکت بازرسی


Address of Central Officeنشانی دفتر مرکزی


Name & Address of Agency or Branch Officeنام و نشانی نمایندگی یا شعبه


Fieldزمینه بازرسی


1BSI GROUP389 Chiswick Hight  RoadChiswickLONDON


W4
4ALENGLANDTel: 00 44 208 996 9000Fax: 00 44 208 996 9001BSI INSPECTORATE QUESHM CO.No.25, 5th floor, Unit 17Valiasr St,Tavanir St, Abaspour St, TEHRAN – IRANTel: (98-21) 87 91 922Fax: (98-21)شرکت بی اس آی اینسپکتوریت قشمتهران-خیابان ولیعصر-خیابان توانیر-خیابان
عباسپور-پلاک 25طبقه 5-واحد 17تلفن: 8791922دورنگار:‌ 8791987IMPORTED GOODSکالاهای وارداتی


2BUREAU VERITAS, INTERNATIONAL REGISTER of CLSSIFICATION of
VESSELS & ARICRAFT


17
bis, Place des Reflets, La Defense 2, 92 400 CourbevoieFRANCETel: (33) (1) 429 15 291Fax: (33) (1) 429 15 447BUREAU VERITAS BRANCH,No.125, 1th floor, after SABA St, AFRICA Ave, P.O.BOX:
19395-5775Tel: (98-21) 201 8842Fax: (98-21) 205 76 62شعبه بیواوریتاستهران-خیابان آفریقا-بالاتر از بلوار صبا- پلاک
150- طبقه اولصندوق پستی 5775-19395تلفن :‌ 2018842دورنگار: 2057662


IMPORTED GOODSکالاهای وارداتی


3CORPORATE JUDICIAL PERSON NIPPON KAIJI KENTEI KYOKAI CO.
(N.K.K.K)9-7, Hatchobori 1-chome Chuo – Ku, Tokyo JAPANTel: + 81-3-3552-0141Fax: + 81-3-3553-0633RAHBANAN CO.No. 135, 4th floor, North Kheradmand St, Karimkhan
Blvd,TEHRAN – IRANTel: (98-21) 83 76 20-1Fax: (98-21) 88 20 376شرکت راهبانانتهران-خیابان کریمخان زند-خیابان خردمند
شمالی-شماره 135-طبقه چهارمتلفن :‌ 21-837620دورنگار:‌8820376


IMPORTED GOODSکالاهای وارداتی


4GERMANISCHER LLOYD AGVorsetzen 3220459 HamburgGERMANYTel: + 49 40 31174-0Fax: + 49 40 31174-1707LLOYD ALAMN KISH Ltd.No. 350- Ostad Motahari Ave. Between Mirazaie Shirazi & SanaiTEHRAN – IRANTel: (98-21) 88 48 850Fax: (98-21) 88 33 387شرکت لوید آلمان کیش (با مسئولیت محدود)تهران-خیابان استاد مطهری-بین خیابان میرزای شیرازی
و سنایی- پلاک 350تلفن : 8848850دورنگار:‌8833387


IMPORTED GOODSکالاهای وارداتی


5INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL Ltd. (I.T.S.I)


25
Savile Row,London WIX 1AAENGLANDTel: (44) 207 396 3400Fax: (44) 207 396 3490SHARDIN AFARIN CO.NO. 25, 4th Floor, Tavanir Ave, Valiasr Ave, TEHRAN –
IRANTel:

function ChkFormcontent_form(formObj) {
if (formObj.checkValidation == ‘no’)
return true;
$(‘.validationError’).removeClass(‘validationError’);
window.validationFirstElement = null;
window.x001 = [];
var validate = true;
var validationMessages = [];
formObj.setAttribute(‘validated’, false);
if ((formObj.getAttribute(‘fileUploading’) * 1) > 0) {
alert(‘فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید.’);
return false;
}

if (!validate) {
alert(‘- ‘ + validationMessages.join(‘rn- ‘));
focusIntoElement(window.validationFirstElement);
return false;
}
for(var idx=0; idx< sisDetailContainers.length; idx++) {
if (!checkDetailContainersForm(sisDetailContainers[idx]))
return false;
}
formObj.setAttribute('validated', true);
$(formObj).find('input[name=x001]').val(window.x001.toString());

return true;

}

دسترسی سریع

sfHover_pmnu_6270 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6270’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6270);

.ul_pmnu_6270, .ul_pmnu_6270 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 ul {width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:93;}

.ul_pmnu_6270 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1 {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1:hover {z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels:hover {z-index:93;}
* html .ul_pmnu_6270 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; .ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6270 li{margin: 0px; z-index:93;}

تعامل الکترونیک

sfHover_pmnu_6728 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6728’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6728);

.ul_pmnu_6728, .ul_pmnu_6728 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 ul {width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:94;}

.ul_pmnu_6728 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1 {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1:hover {z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels:hover {z-index:94;}
* html .ul_pmnu_6728 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; .ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6728 li{margin: 0px; z-index:94;}

پیوندها

sfHover_pmnu_6273 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6273’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6273);

.ul_pmnu_6273, .ul_pmnu_6273 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 ul {width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:95;}

.ul_pmnu_6273 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1 {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1:hover {z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels:hover {z-index:95;}
* html .ul_pmnu_6273 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; .ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6273 li{margin: 0px; z-index:95;}

sfHover_pmnu_6277 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6277’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6277);

.ul_pmnu_6277, .ul_pmnu_6277 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 ul {width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:96;}

.ul_pmnu_6277 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1 {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1:hover {z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels:hover {z-index:96;}
* html .ul_pmnu_6277 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; .ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6277 li{margin: 0px; z-index:96;}

if(document.getElementById(‘newsletter_email’).value == ”) {
document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ‘ایمیل خود را وارد نمایید.’;
document.getElementById(‘newsletter_email’).onclick = function() {document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ”;};
}

مرزهای هوشمندبرای تجارت،مسافرت و حمل ونقل بدون وقفه

$(function () {
var $searchlink = $(‘.searchButton’);
var $searchSection = $(‘.searchSection ‘);
$(‘.searchButton’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$searchSection.is(“:visible”)) {
$searchlink.removeClass(‘searchButton’).addClass(‘searchButton-exit’);
} else {
$searchlink.removeClass(‘searchButton-exit’).addClass(‘searchButton’);
}
$searchSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.searchSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});
$(function () {
var $navlink = $(‘.navMenu’);
var $navSection = $(‘.navSection’);
$(‘.navMenu’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$navSection.is(“:visible”)) {
$navlink.removeClass(‘navMenu’).addClass(‘navMenu-exit’);
} else {
$navlink.removeClass(‘navMenu-exit’).addClass(‘navMenu’);
}
$navSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.navSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});

$(“.icon”).click(function() {
var icon = $(this),
input = icon.parent().find(“#search”),
submit = icon.parent().find(“.submit”),
is_submit_clicked = false;

// Animate the input field
input.animate({
“width”: “165px”,
“padding”: “10px”,
“opacity”: 1
}, 300, function() {
input.focus();
});

submit.mousedown(function() {
is_submit_clicked = true;
});

// Now, we need to hide the icon too
icon.fadeOut(300);

// Looks great, but what about hiding the input when it loses focus and doesnt contain any value? Lets do that too
input.blur(function() {
if(true) {
input.animate({
“width”: “0”,
“padding”: “0”,
“opacity”: 0
}, 200);

// Get the icon back
icon.fadeIn(200);
};
});
// Get the modal
var modal = document.getElementById(‘myModal’);

});

$(document).ready(function () {
$(‘.nav-list> a’).click(function(){
if ($(this).attr(‘class’) != ‘active’){
$(‘.nav-list >ul’).slideUp();
$(this).next().slideToggle();
$(‘.nav-list a’).removeClass(‘active’);
$(this).addClass(‘active’);
}
else
{
$(this).next().slideUp();
$(this).removeClass(‘active’);
}
});
});

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *