فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده وعوارض جهت اجرا درسال 1391

طبقه بندی1391
شماره4157/250345/113/778/73/16
ضمیمه 4533168.jpg

بسمه تعالی

4157/250345/113/778/73/16
16/01/1391

به : ستاد نظارت گمرکات استان / اداره کل گمرک …..
از : دفتر واردات
باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره 2107223/90 مورخ 13/12/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تصویر نامه شماره 15890مورخ 3/12/90 معاونت مالیات ارزش افزوده و ضمائم مربوطه موضوع فهرست کالاهای معاف از مالیات برارزش افزوده و عوارض جهت اجراء در سال 1391 ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است به استناد تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی ، کالاهای وارداتی موجود در اماکن گمرکی از سال گذشته، همچنین کالاهایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال گذشته اظهار وشماره ثبت اخذنموده باشند مشمول پرداخت مابه التفاوت 1 درصد افزایش مالیات ارزش افزوده نمیگردند .
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *