فهرست کالاهای وارداتی مشمول پرداخت ما به التفاوت

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۲/۲۴
شماره370/1/41211
ضمیمه

بسمه تعالی


370/1/41211
1382/12/24

موضوع:

فهرست کالاهای
وارداتی مشمول پرداخت ما به التفاوت


وزارت
بازرگانی
اداره کل مقررات صادرات و واردات


با سلام و
احترام
با توجه به مصوبات قانونی و آخرین اصلاحات انجام شده بدینوسیله فهرست کالاهای
وارداتی مشمول پرداخت ما به التفاوت ( جدول شماره یک پیوست )و کالاهای وارداتی
مشمول ضوابط قیمت گذاری ( جدول شماره دو پیوست) که ترخیص آنها در سال 83 در هر مورد
موکول به ارائه مجوز ترخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است بشرح ذیل
اعلام می گردد.


با توجه به
اهمیت موضوع رعایت نکات ذیل الزامی است

1-ترخیص
کالاهای وارداتی مندرج در جدول شماره یک صرف نظر از نوع ارز استفاده شده و مرجع
صادر کننده مجوز ورود کالا ( نظیر مصوبات هیات محترم وزیران) از گمرک منوط به
پرداخت مبلغ ما به التفاوت تعیین شده و ارائه مجوز ترخیص از سوی این سازمان می
باشد.

2-صدور
مجوز ترخیص کلیه کالاهای وارداتی مندرج در جدول شماره یک کماکان به عنوان گمرک
ورودی کلا، منحصراً توسط سازمان حمایت با دو امضای مجاز معرفی شده و مهر این سازمان
معتبر خواهد بود.

3-ترخیص
کالاهای وارداتی مندرج در جدول شماره دو با توجه به نوع ارز استفاده شده و صرف نظر
از مرجع صادر کننده مجوز ورود کالا ( نظیر مصوبات هیات محترم وزیران) از گمرک منوط
به اخذ مجوز ترخیص و حسب مورد سپردن تعهد قیمت گذاری یا مصرف به این سازمان می
باشد.

4-ممکن
است کالایی بر اساس جدول شماره دو مشمول ضوابط قیمت گذاری نباشد ولی همان کالا بر
اساس جدول شماره یک مشمول ما به التفاوت باشد بنابراین ترخیص آنها نیز از گمرک
موکول به ارائه مجوز ترخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد.

5-صدور
مجوز ترخیص کلیه کالاهای وارداتی مندرج در جدول شماره دو به عنوان گمرک ورودی توسط
سازمان با دو امضای مجاز معرفی شده و مهر سازمان و یا حسب مورد توسط سازمان
بازرگانی استانها با دو امضای مجاز معرفی شده و مهر سازمان بازرگای استان ذی ربط (
به استثنای کالاهای مشمول ما به التفاوت ) معتبر خواهد بود.

6-ترخیص
انواع خودرو وارداتی با هر نوع ارز منوط به ارایه مجوز ترخیص این سازمان و پرداخت
مبلغ ما به التفاوت بر اساس محاسبه تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت روز خودرو در بازار
آزاد می باشد

7-کالاهای
مشمول ما به التفاوت شامل کلیه وارد کنندگان ( اعم از بخش دولتی، تعاونیها از جمله
تعاونی های مرزنشین و مرزنشینان ، خصوص) می باشد، مگر مواردی که معافیت آنها در
دستورالعمل صریحاً درج گردیده است و یا اینکه در هر مورد مجوز این سازمان مبنی بر
بلامانع بودن ترخیص کالا صرفاً از لحاظ عدم مطالبع مابه التفاوت را به گمرک ارائه
دهند

8-کالاهای
مشمول ما به التفاوت که در گمرک موجود می باشد و یا به کشور وارد خواهد شد ( به
استثناء هدایا و کالاهای همراه مسافر ) ترخیص آنها از گمرک موکول به پرداخت ما به
التفاوت مقرر می باشد.

9-کالاهای
مشمول مابه لتفاوت که به کشور وارد می گردد ترخیص آنها از گمرک موکول به ارائه
تاییدیه این سازمان مبنی بر دریافت ما به التفاوت مربوط در هر مورد می باشد و
چنانچه موردی پیش آید که وارد کنند بدون اخذ تاییدیه این سازمان به گمرک مراجعه
نموده باشد گمرک مربوطه از ترخیص کالا خودداری و وارد کننده را جهت پرداخت ما به
التفاوت و اخذ تاییدیه لازم به این سازمان راهنمایی فرمایند.

10-


گمرکات کشور از ترخیص کالاهای مشمول مابه التفاوت با اخذ سپرده یا تعهد نامه اکیداً
خودداری نموده و چنانچه مواردی پیش آید که ترخیص کالا به تعهد نامه یا اخذ سپرده
اجتناب ناپذیر باشد قبلاً هماهنگی لازم را با این سازمان بعمل آورده و گواهی مربوط
را اخذ نمایند.

11-اگر
در طول سال بموجب مصوبات قانونی ، کالایی از زمره اقلام مندرج در جداول پیوست حذف
یا اضافه گردد و یا اینکه مبلغ ما به التفاوت تعیین شده مربوط به آنها تغییر یابد
مراتب جهت اقدام به گمرک ایران اعلام خواهد شد.


خواهشمند است
دستور فرمایید ضمن کان لم یکن نمودن کلیه دستورالعمل های قبلی این سازمان مراتب را
در اسرع وقت به کلیه گمرکات کشور و ادارات تابعه از جمله بازارچه های مرزی و مناطق
آزاد نیز اعلام فرمایند. / 18/12 ت


محمد علی
احمدیان
رییس هیات مدیره و مدیرعامل


توضیحات :

1-شکر
سفید وارداتی توسط مرزنشینان در سقف میزان مقرر در ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات مشمول پرداخت هر کیلوگرم 500 ریا مابه التفاوت می باشد.

2-ترخیص
خودرو وارداتی با هر نوع ارز منوط به اخذ مجوز ترخیص و پرداخت مبلغ ما به التفاوت
بر اساس محاسبه تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت روز خودرو در بازار آزاد می باشد

*
مبلغ ما به التفاوت هنگام اخذ مجوز ترخیص توسط این سازمان محاسبه و دریافت و مجوز
ترخیص صادر خواهد شد. 


((جدول شماره
یک ))
فهرست و مبلغ ما به التفاوت کالاهای وارداتی که ترخیص آنها از گمرک در هر مورد
موکول به موافقت سازمان حمایت می باشد .


ردیف


نوع کالا


واحد


مبلغ ما به التفاوت (
ریال)


ردیف تعرفه


1


گوشت قرمز


کیلوگرم


3000


0204-0202-0201


2


گوشت مرغ


کیلوگرم


1500


0207


3


خمیر گوشت مرغ


کیلوگرم


1500


0207


4


پیله ابریشم


کیلوگرم


8500


5001


5


برنج


 کیلوگرم


900


1006


6


دانه های روغنی


کیلوگرم

*


1207-1206-1201


7


روغن نباتی خام


کیلوگرم


500


1514 الی 1507-


1518 الی 1516 – 50 و
29 و21/1515


8


روغن نباتی ساخته شده


کیلوگرم


800


9


شکر خام و سفید


کیلوگرم


1000


1701


10


قند


کیلوگرم


1000


1701


11


کاغذ چاپ و تحریر


کیلوگرم

*


4802


12 


نخ 100% پشم و نخ
100% پنبه ای


کیلوگرم


200


5207 الی 5204 و 5110
الی 5106


5403-5402


5406 الی 5401 و 5606
الی 5604 و 5511 الی 5501


13


نخ نایلون (پلی آمید)


کیلوگرم


200


14


نخ پلیستر – تاپس
پلیستر- الیاف پلیستر


کیلوگرم


500


15


نخهای فوق الذکر
بصورت مخلوط


کیلوگرم


200


16


الیاف الکریلیک –
تاپس اکریلیک


کیلوگرم


200


17


منسوجات ( پشمی –
مخلوط پشم و الیاف مصنوعی )


مترمربع


250


5113 الی 5111


18


منسوجات پنبه ای


مترمربع


200


8 و 5407 – 5211 الی
5208 و 5516 الی 5512  – 9 و 5806 و 5804 الی 5801 و 03 و 5602


6006 الی 6001 و 7 و
5906 – 3و 5902


19


منسوجات از الیاف
مصنوعی


 


200


20


 کنجاله سویا


کیلوگرم

*


2306 الی 2304


21


کنجاله پنبه


کیلوگرم


200


22


انواع خودرو(2)


دستگاه

*


8706 الی 8702


23


سیر


کیلوگرم


2000


39/0712- 20/0703


 


(( جدول شماره
دو ))
کالا

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *