قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولت

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۷/۰۷
شماره35408/4178/93
ضمیمه

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی
و دارائی

معاون حقوقی و امور
مجلس


35408/4178/932/7/1381


کلیه معاونین محترم وزارت متبوع


قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی   مصوب 1373 که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ 9/5/1381 ریاست محترم جمهوری برای اجرا ابلاغ گردیده است جهت
استحضار به پیوست ارسال می گردد.

 


مستخدمین حسینی


 


 

بسمه تعالی2753919/6/81

وزارت آموزش و
پرورش


قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ 30/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2315-ق مورخ
9/6/1381 واصل گردیده است ،‌به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی


رئیس جمهور


 

بسمه تعالی23159/6/1381


قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373


ماده واحده- قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران
به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی -مصوب 19/4/1373-الحاق می
گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم
مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
30/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


 


 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *