قانون حمایت از شرکت ها وموسسات دانش بنیان وتجاری سازی نوآوریها واختراعات

طبقه بندی1393
شماره51494/93/3765/159850/113/719/73/132
ضمیمه 3579693.jpg

بسمه تعالی

51494/93/3765/159850/113/719/73/132
26/03/1393

ستاد نظارت گمرکات استان ……………../اداره کل گمرک …….

باسلام و احترام
– به پیوست تصویر نامه شماره 195602 مورخ 16/9/89 ریاست محترم جمهور با کلیه ضمائم مربوطه، موضوع ابلاغ « قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»- مصوب 5/8/1389- مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع از ماده (3) قانون مزبور و تصویر تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91 هیئت محترم وزیران موضوع « آئین نامه اجرایی قانون حمایت ازشرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»، جهت اطلاع از ماده (21) و (22) آئین نامه مزبور، و نیز دستورالعمل ماده (22) آئین نامه اجرایی قانون مزبور به شماره 173295/24 مورخ 21/10/92 در ده ماده و تائید شده توسط وزراء محترم امور اقتصادی و دارائی و علوم، تحقیقات و فناوری جهت اطلاع ارسال می گردد. شایان ذکر است مجوز استفاده از تسهیلات و معافیت های مندرج در قانون، آئین نامه و دستورالعمل فوق الذکر، پس از صدور مجوز معافیت توسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در هر مورد بوسیله این مرکز به گمرک اجرایی مربوطه ابلاغ خواهد شد
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *