قزوین-معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: پروژه‌های زیربنایی در جهت تحول سخت افزاری بخش فرهنگی شهری مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرند. به گزارش خبرنگار...