قطعنامه همایش بررسی مسائل ومشکلات ارزش وفهرست جدید ارزش فوب ماشین آلات

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۱۰/۱۵
شماره247720/270/252/109/24/406
محدوده شمولدبیرخانه گمرکات استان مرکزی
ضمیمه

بسمه تعالی


247720/270/252/109/24/406


15/10/1381


ناظر/مدیرکل/مدیر محترم


با سلام


به پیوست قطعنامه
همایش بررسی مسائل ومشکلات ارزش وفهرست جدید ارزش فوب ماشین آلات مستعمل موضوع
تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب در
همایش دی ماه 1381 جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید
ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن فراهم آوردن زمینه اجرای مفاد قطعنامه ، فهرست ارزش
مذکور نیز به دقت مورد اجرا قرار گیرد. بدیهی است با ابلاغ این بخشنامه فهرست
ارزش ماشین آلات مستعمل مصوب سال 78 کان لم یکن تلقی میگردد.


محمدرضا شیخیان


مدیرکل دفتر تعیین ارزش وتعرفه


 


بسمه تعالی


قطعنامه همایش بررسی مسائل و مشکلات
ارزش


دی ماه 1381


همایش بررسی
مسائل و مشکلات اجرایی تعیین ارزش با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات، شناخت
تنگناها ، ارائه راه حلها و ایجاد هماهنگی و یکنواختی در کاربرد روشها طی
روزهای دهم و یازدهم دی ماه سال 1381 باحضور مسئولین گمرک ایران و با شرکت
مسئولین دوایر ارزش گمرکات اجرایی کشور در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 گمرک
ایران برگزار و پس از استماع رهنمودهای جناب آقای کرباسیان ریاست کل محترم گمرک
ایران و جناب آقای بهشتیان معاونت محترم امور گمرکی درارتباط با سیاستهای کلی
گمرک ایران همچنین طرح مسائل عمومی ارزش توسط جناب آقای شیخیان مدیرکل دفتر
تعیین ارزش و تعرفه و مدیران کل محترم ستادی،‌ جلسات همایش طبق برنامه تنظیمی
جهت بحث و بررسی درخصوص مشکلات تعیین ارزش کالا به کار خود ادامه داد به نظر
اعضاء شرکت کننده در سمینار یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اساسی تعیین ارزش که
به علت ویژگی خاص اکثر گمرکات با آن درگیر می باشند نحوه اجرای تبصره ذیل ماده
42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که بعلت فقدان
مستندان قانونی و عدم دسترسی به به قیمتهای نو کالاهای مستعمل برای گمرکات
ایجاد مشکل نموده لذا به منظور اجتناب از گستردگی و پراکندگی استنباط قیمت
کالای مشابه در گمرکات مختلف و جلوگیری از اختلاف نظر فاحش بین دوایر ارزش
گمرکات اجرایی و همسان کردن تصمیمات نیاز به اتخاذ راهکارهای مناسب ومشکل گشامی
باشد در نتیجه همایش حاضر ضمن بررسی این مسئله و در نظرگرفتن موارد دیگر مطرح
شده در سمینار قطعنامه پایانی را در12 بند به شرح زیر صادر و مورد تأکید قرار
می دهد.


1-   
بازنگری،‌ اصلاح و تکمیل لیست ارزش
ماشین آلات مستعمل آسیای میانه وارائه راهکار مناسب جهت تسهیل در تعیین ارزش
کالاهای مستعمل سایر کشورها که این مهم با توجه به اطلاعات واصله از  گمرکات
مختلف و سوابق ومستندات موجود و آراء صادره کمیسیونها در موارد مشابه بررسی و
لیست جدید تهیه و آماده بهره برداری و ابلاغ گردید.


2-   

فراهم آوردن
زمینه تقویت کمیته های ارزش از طریق ناظرین و مدیران محترم گمرکات اجرایی و
تشکیل منظم و مرتب جلسات کمیته ارزش با حضور تمامی اعضاء و انجام بررسیهای لازم
و دعوت از صاحب کالا و استماع نظرات و دفاعیات وی و اتخاذ تصمیم با رعایت
انعطاف لازم و تنظیم صورتجلسات با ذکر دلایل و مستندات مربوطه همچنین مقرر
گردید مسائل حتی الامکان در این کمیته ها حل وفصل گردد.


3-   

اجرای دقیق ماده
121 آیین نامه اجرایی براساس اولویت بندهای سه گانه واجتناب از اعمال سلیقه
شخصی و دقت در انتخاب دلایل و مستندات قانونی در مواردی که ارزش اظهار شده
نامتناسب بوده و پرهیز از استناد به دلایل و مدارک غیرموجهی که وجاهت استنباط
را مخدوش می نماید.


4-   

با توجه به
اینکه اکثریت پرونده های متشکله در اجرای بند سه، ارجاعی به کمیسیونهای محترم
رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر به دلیل عدم رقابتی بودن بازار فعلی مردود
یا درصد کمی از آنها به تعدیل نسبتأ چشمگیر تأیید گردیده لذا ایجاد اختلاف در
اجرای این بند موکول به دسترسی به بازار متعارف قابل رقابت می باشد.


5-   

استفاده از
سوابق ارزش موجود در رایانه با رعایت همزمانی و جمع آوری تدریجی زونکن های
سوابق ارزش در گمرکات اجرایی.


6-   

دقت در ثبت صحیح
و کامل اطلاعات ارزشی در سیستم رایانه و استفاده بهینه از سامانه
FTP
و تلاش جهت برطرف نمودن نقائص سیستم و بالابردن  حجم اطلاعات واقعی مورد نیاز و
حذف اطلاعات ناقص و غیرمفید در این رابطه مسئولین دوایر ارزش مکلف به کنترل
مستمر اطلاعات ورودی به سیستم ارزش می باشند. در صورت مشاهده چندین ارزش متفاوت
برای کالای واحد مقرر گردد جهت اتخاذ تصمیم و هماهنگی ،‌گمرکات ذیربط مراتب را
تلفنی یا بصورت نمابر از یکدیگر استعلام نموده پس از اطمینان از ارزش صحیح نسبت
به قیمت گذاری اقدام نمایند.


7-   

تشویق و ترغیب
وارد کنندگان صحیح العمل و خوشنام از طریق تسریع در انجام اقدامات ارزشگذاری
کالا و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق آنها با عنایت به طرح تکریم اربابان
رجوع.


8-   

فراهم آوردن
تسهیلات لازم واطلاع رسانی مفید و به موقع و پرهیز از برخورد انقباضی با وارد
کنندگان وایجاد اطمینان خاص در آنها به نحوی که زمینه های گرایش به قاچاق
وقانون گریزی کاهش یافته حس اعتماد وقانونگرایی در آنها تقویت گردد.


9-   

در تعیین ارزش
کالا به شرایط بازرگانی جهانی وعوامل مؤثر در تغییر قیمتها نظیر شرایط معامله،
بحرانهای اقتصادی و سیاسی ،‌حجم و مقدار کالا، نحوه پرداخت وجه، همزمانی
،‌توافقات بین خریدار و فروشنده و سایر مسائل تأثیرگذار توجه گردد.


10- صدور
دستورالعملها و بخشنامه های لازم در مقاطع ضروری توسط دفتر تعیین ارزش جهت رفع
ابهام وارائه راه حلهای ارشادی جهت هماهنگی اقدامات و تصمیم گیریهای لازم


11- ترتیبی
اتخاذ گردد که با همکاری معاونت محترم طرح و برنامه همکاران شاغل در دوایر ارزش
طی دوره های آموزش با قطعات و لوازم کامپیوتر و قطعات موتور خودرو آشنا گردند.


12- برای آشنایی
با سیستمهای نوین تعیین ارزش و کسب تجربه عملی نسبت به اعزام همکاران شاغل در
دوایر ارزش به مأموریتهای خارج از کشور توجه خاص مبذول گردد.

فهرست
ارزش ماشین آلات مستعمل موضوع تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات

الف –
ارزش فوب ماشین آلات مستعمل آسیایی (غیرژاپن) و اروپای شرقی (برمبنای هر
کیلوگرم) مصوبه همایش دهم و یازدهم دی ماه 1381


سال ساخت از 1995 تا قبل
از 2000


سال ساخت 1990 تا قبل از
1995


سال ساخت 1980 تا قبل از
1990


سال ساخت قبل از 1980


 


نام کالا


 


گروه


2 دلار


5/1 دلار


25/1 دلار


1 دلار


ماشین ابزار مستعمل مشمول
ردیفهای تعرفه 57/84 لغایت 65/84 تعرفه


1


 


75/2 دلار


 


2 دلار


 


5/1 دلار


 


25/1 دلار


ماشین الات تهیه الیاف و
ریسندگی و رنگرزی مشمول تعرفه ها 44/84-45/84-  51/84


2


5/3 دلار


3 دلار


25/2 دلار


75/1 دلار


ماشین آلات بافندگی مشمول
تعرفه های   46/84 و 47/84


3


 


3 دلار


 


5/2 دلار


 


2 دلار


 


75/1 دلار


ماشین آلات اکسترودر و
تزریق برای ساخت اشیای کائوچویی و پلاستیکی مشمول تعرفه 77/84


4

 


1-   
به ارزشهای ماشین آلات نوع

CNC

– هیدرولیک و متمرکز موضوع گروه یک
معادل 25 سنت به هر ستون سال ساخت اضافه گردد.


2-   

برای تعیین ارزش
ماشینهای بافندگی گردبافت مشمول گروه سه جدول فوق کیلویی 2 دلار به هر ستون سال
ساخت اضافه شود.


3-   

برای تعیین ارزش
ماشینهای گلدوزی مشمول گروه سه جدول فوق 50% به هر ستون سال ساخت اضافه گردد.


ب – سایر کشورها


1-   
به ارزش کلیه ماشین آلات جدول فوق
علاوه بر رعایت بندهای سه گانه زیرنویس به میزان 40% اضافه گردد.


2-   

به ارزش
ماشینهای گلدوزی ژاپنی واروپای غربی موضوع گروه سه جدول فوق به میزان 200%
اضافه گردد.


ج – برای تعیین
ارزش ماشین آلات ساخت سال 2000 و بعد از آن چنانچه سوابقی در سیستم رایانه
مشاهده نگردید با توجه به نوع و شرایط کالا در کمیته ارزش گمرکات اجرایی تصمیم
گیری شود.


د – ارزش سایر
ماشین آلات مستعمل براساس سوابق مشابه موجود در رایانه همچنین ماشین آلات
مستعمل بازسازی شده و فاقد سال ساخت توسط کمیته های ارزش تعیین خواهد گردید.

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *