قوانین گمرکی کشور ترکمنستان

طبقه بندی1391
شماره94126/751/56/55/124
ضمیمه

بسمه تعالی

751/56/55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

به پیوست تصویر نامه شماره 1825407/712 مورخ 31/4/91 وزارت امور خارجه به انضمام قوانین گمرکی کشور ترکمنستان جهت بهره برداری ارسال می گردد.

ایرج جباری
مدیر کل نظارت برترانزیت
از طرف درخشان

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *