لازم الاجرا بودن قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390

طبقه بندی1391
شماره7729/1331/525/102/54
ضمیمه 4519488.jpg

بسمه تعالی ناظرین/ مدیران کل / مدیرمحترم گمرک ….باسلام باعنایت به لازم الاجراء بودن قانون جدید امورگمرکی مصوب 1390 و نظر به اینکه در ماده 164 قانون مزبور مقرر گردیده است آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد، لذا به منظور جلوگیری از ایجاد خلاء و یا ابهام در نحوه اجراء و اقدام در گمرکات، برابر مصوبه شماره 248180/ت 47775 هـ مورخ 16/12/90 که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 22/12/1390 نیزچاپ گردیده است.(تصویر پیوست) مقرر گردیده «آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن با رعایت احکام مقرر در قانون امور گمرکی مصوب 1390 تا تصویب آیین نامه های اجرایی قانون اخیرالذکر برای اجراء تنفیذ می شود». شایان ذکر است در مواردی که احکام مقرر در آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351 با احکام مقرر در قانون امور گمرکی مصوب 1390 مغایرت یا تعارضی ندارد اجرای کامل آن فاقد ایراد بوده لیکن در آن قسمت از مواد آیین نامه اجرایی فوق الذکر که مفاد آن با احکام قانون مصوب 1390 مغایرت یا تعارض دارد اجرای آیین نامه
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *