لزوم ارزیابی محموله های عبور داخلی

طبقه بندی1391
شماره176063/815/1/55/214
ضمیمه

بسمه تعالی

/815/1/ 55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

پیرو تاکیدات و دستورالعمل های ابلاغی خصوصاً بخشنامه شماره 199982/726/1/55/55 مورخ 6/10/90 معاونین محترم حقوقی و نظارت و فنی و امور گمرکی و با توجه به اینکه ماده 9 قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی صرفاً ناظر بر کالاهای عبور خارجی بوده ، ولی متاسفانه مشاهده می شود برخی از گمرکات این موضوع را به کالاهای عبور داخلی نیز تسری داده و بدون ارزیابی، محموله ها را اجازه خروج از گمرکات می دهند. لذا ضرورت دارد که در هنگام پذیرش اظهارنامه کالاهای عبور داخلی نسبت به انجام ارزیابی کامل کالا مبادرت نموده و اطلاعات کامل کالا در ظهر اظهارنامه مربوطه برای اطلاع گمرک مقصد درج گردد. شایان ذکر است با توجه به تاکید بر حسن اجرای کامل قوانین و مقررات و تشریفات گمرکی و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده احتمالی ارزیابی محموله های عبور داخلی الزامی می باشد و هیچگونه توجیهی مبنی بر بروز کندی در انجام امور جاری قابل پذیرش نخواهد بود.
ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *