لزوم اظهارکالای های صادراتی در استانهای محل تولید آنها

طبقه بندی1392
شماره102544/252
ضمیمه

بسمه تعالی
102544/252
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،

در اجرای مصوبات یکصد وشصتمین جلسه شورای محترم معاونین مورخ 27/5/1392 ضمن لغومفادبخشنامه های بخشنامه های شماره 180166/91/317مورخ 28/9/91و200971/91/365مورخ 26/10/91و215541/91/400مورخ 16/11/91موضوع لزوم اظهارکالاهای صادراتی دراستانهای محل تولیدآنها،باتوجه به عدم تکافوی زیرساختهای موجوددرمرزهاوبمنظورتسریع وتسهیل درخروج کالاهای صادراتی وجلوگیری ازازدحام کالاهادرمرزها ؛آخرین ضوابط ومواردمجازجهت انجام تشریفات ازسوی گمرکات مرزی به شرح ذیل اعلام می گردد:
1. پذیرش اظهارکالاهای صادراتی درگمرکات داخلی وغیرمرزی (فارغ ازاینکه استان محل تولیدباشدیاخیر)بادقت دردرج صحیح استان محل تولیدکالاورعایت کلیه مقررات مربوطه امکان پذیرمی باشد .
2. پذیرش اظهارکالاهای صادراتی سایر استانها درگمرکات مرزهای دریایی وهوایی باتوجه به شرایط استانهای همجواربامرزهای موصوف بارعایت کلیه مقررات مربوطه بلامانع می باشد.
3. انجام تشریفات کالاهای سریع الفساد(میوه ،سبزیجات،صیفی جات،گل وگیاه ولبنیات)ونیزکالاهایی که باواگن (حمل ونقل ریلی)حمل می گردندازطریق کلیه گمرکات (اعم ازداخلی ومرزی)بارعایت ضوابط ومقررات مربوطه امکانپذیرمی باشد.
4. پذیرش اظهارکالاهای صادراتی تولیدی استان مرزی درگمرکات مرزی همان استان بارعایت مقررات مربوطه امکانپذیرمی باشد.
5. پذیرش اظهارکالاهای صادراتی سیمان وگچ (بصورت فله ویابسته بندی) ازطریق کلیه گمرکات مرزی بارعایت ضوابط ومقررات مربوطه امکانپذیرمی باشد.
نکته: انجام تشریفات کالاهای صادراتی مشمول فهرست گمرکات تخصصی وهمچنین مشتقات مایع نفت وگازمشمول دستورالعمل ستادمرکزی مبارزه باقاچاق کالاوارزکماکان مطابق دستورالعملهاوضوابط مربوطه انجام می گیرد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر مبذول دارند.
محمدرضا نادری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *