لغو عوارض صادراتی کنسانتره آهن

طبقه بندی1394
شماره127813/225
ضمیمه 3346501.tif

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: لغو عوارض صادراتی کنسانتره آهن

باسلام و احترام
پیرو مندرجات بند 20 جدول منضم به بخشنامه ردیف 532 مورخ 25/12/93 این دفتر، درخصوص اعلام میزان عوارض صادراتی کنسانتره آهن، به پیوست تصویرنامه شماره 40744/210/94 مورخ 30/6/94 دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بر اساس مصوبه جلسه مورخ 16/6/94 شورای اقتصاد و باستناد تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، عوارض صادراتی کنسانتره آهن حذف گردید. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *