لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه ولوازم خانگی بزرگ

طبقه بندی1393
شماره99473/93/525/133/73/235
ضمیمه 3514581.jpg

بسمه تعالی

99473/93/525/133/73/235
03/06/1393

کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 225759/92/113/642/73/514 مورخ 19/11/92 و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (2) و (39) قانون امورگمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به ترانزیت محمولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را به دنبال داشته است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، مراتب به شرح ذیل اعلام میگردد؛
1- کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی کالاهای موصوف با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نسبت به ترخیص اقلام یاد شده خواهند بود.
2-رعایت و اجرای دقیق مفادبخشنامه های شماره 38952/525/133/73/115مورخ14/8/73و113399/525/133/73/242مورخ12/7/77و260918/525/385/73/322
مورخ18/11/88و343276/525/385/73/483مورخ 15/12/85و253084/230109/525/385/73/378 مورخ16/9/87 (تصاویر پیوست) در خصوص کالای لوازم خانگی از سوی آن گمرک مورد تاکید میباشد.
3- رعایت و اجرای دقیق بخشنامه شماره 343276/525/385/73/483 مورخ 15/12/85 در خصوص کالای پارچه از سوی آن گمرک مورد تاکید میباشد.
4- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات سال 1393 در خصوص پارچه از سوی آن گمرک الزامی میباشد.
5- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز استاندارد و درج شماره سریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از سوی آن گمرک الزامی میباشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *