مشوقهای صادراتی مربوط به مناطق آزاد

طبقه بندی1388
تاریخ تصویب۱۳۸۸/۰۳/۲۳
شماره65869/47438/747/950/71/74
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

با سلام
احتراماًٌ پیرو بخشنامه های شماره 140714/50790/747/950/71/190 مورخ 17/5/86 و 171350/70394/747/950/71/243 مورخ 31/6/87 به پیوست تصویر نامه شماره649/210 مورخ 30/2/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره 3496/25 مورخ 17/7/87 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در خصوص چگونگی شمول مشوقهای صادراتی بر پروانه های صادراتی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال و مجدداً تاکید می گردد:
1-کالاهای تولید شده در سرزمین اصلی که با پروانه صادراتی به مناطق ویژه اقتصادی ارسال میگردند در صورتی مشمول استفاده از مشوقهای صادراتی خواهند شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه ، خروج کالای صادراتی را از منطقه به مقصد سایر کشورها تایید و اضافه بر آن صاحب کالا اصل بارنامه حمل کالا را، که دلالت برارسال کالای موضوع اظهارنامه مربوطه، به مقصد کشورهای خارجی دارد ارائه نماید.
2- در خصوص صدور کالاهای تولید شده از محل ورودموقت مواد اولیه و تجهیزات موضوع ماده 12ق.م.ص.و.و و 24 آئین نامه اجرایی قانون مذکور به مناطق ویژه اقتصادی پارس جنوبی و پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) لازم است برابر مصوبه شماره 16393ت 24749هـ مورخ 13/4/80 هیئت محترم وزیران اقدام گردد و صادرات کالا به سایر مناطق ویژه اقتصادی، به منظور تسویه ورودموقت و استرداد حقوق ورودی منوط به خروج کالا از منطقه به سایر کشورهای خارجی مطابق با مفاد بند یک می باشد.
3- پروانه های صادراتی مربوط به کالاهای ارسالی به مقصد مناطق ویژه اقتصادی، توسط گمرکات مبداء به مهر(( فاقد اعتبار جهت استفاده جایزه صادراتی، امتیاز واردات در مقابل صادرات و تسهیلات بانکی و000))ممهور ودر صورتیکه کالای صادراتی موصوف ، از منطقه به مقصد کشورهای خارجی ارسال گردد پس از تائید مراتب خروج آن، توسط گمرک جمهوری اسلامی مستقر در منطقه و نیز ارائه اصل بارنامه حمل کالا،گمرک مبداء توضیحات لازم در خصوص امکان استفاده از مزایای صادراتی را در متن پروانه قید و به تاریخ روز ممهور خواهد نمود.
4- کالاهایی که بصورت نقل و انتقال داخلی به مناطق آزاد تجاری –صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی حمل و یا به موجب پروانه صادراتی به مناطق ویژه اقتصادی ارسال میگردند چنانچه پس از مدتی توقف در منطقه به سایر کشورهای خارجی ارسال شوند تابع مقررات مربوط به زمان صدور کالا به لحاظ عوارض صادراتی،مجوز صدور وسایر مقررات ابلاغی خواهندبود.
5- انتقال کالاها از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی جهت مصرف در آن مناطق، از موارد نقل و انتقال داخلی محسوب و نیازی به صدور پروانه صادراتی نخواهد بود .
لذا ضمن اقدام لازم،خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره/322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند./ محمدرضانادری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *