معافیتها و تخفیفهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۱/۰۵
شماره104/113/556/73
ضمیمه

>بسمه تعالی

104/113/556/73


5/1/1382

به : وزارت
بازرگانی / اداره کل مقررات صادرات وواردات


از : دفتر واردات


احترامأ، نظر به اینکه مصوبات تنفیذی در ماده 46 آیین نامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری اغلب ناظر به معافیت با تخفیف
حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالای وارداتی است و از طرفی به موجب قانون تجمیع
عوارض که از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآمده کلیه معافیتها و تخفیفهای
حقوق گمرکی و سود بازرگانی به استثنای معافیتهای مندرج در تبصره 4 ماده 2 قانون
مذکور حذف گردیده اند، خواهشمند است در اجرای ماده 24 قانون مقررات صادرات و
واردات دستور فرمائید در خصوص چگونگی اجرای مصوبات تنفیذی مغایر با قانون تجمیع
عوارض نظریه اعلام دارند،  ضمن آنکه قبل از چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات
سال 82 در جلسات مربوطه مقرر گردیده بود که مصوبات ناظربه تخفیف یا معافیت حقوق
گمرکی و سود بازرگانی از مصوبات تنفیذی مذکور در ماده 46 مرقوم حذف گردد.

ناصر کرمانیمدیرکل دفتر واردات


 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *