معافیت پرداخت مالیات وعوارض موضوع بند 4 ماده 12قانون مالیات وعوارض

طبقه بندی1392
شماره145604/144861/113/73/348
ضمیمه 3815487.jpg

بسمه تعالی

145604/144861/113/73/348
29/07/1392

به: کلیه گمرکات …
باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 561/260/ص مورخ21/7/1392 معاونت مالیا ت بر ارزش افزوده در خصوص معافیت از پرداخت مالیات و عوارض موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات و عوارض مربوطه (صرفاً در خصوص ارزش افزوده) روغن زیتون آماده برای مصرف (با بو و بدون بو) و روغن هسته انگور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *