معافیت کالاهای وارده از طریق بندربوشهر

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۹/۲۳
شماره227978/103/2351/73/381
ضمیمه

بسمه تعالی811601617/9/1381


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی»


گمرک ایران-دفتر امور واردات


سلام علیکم


احترامأ، به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 44155/ت 27632ک مورخ
9/9/1381 هیأت محترم  وزیران درخصوص معافیت کالاهای وارده از طریق بندربوشهر به
میزان 20% سود بازرگانی متعلقه تا پایان سال 1382 جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات
اجرایی ذیربط ارسال میگردد.


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات صادرات و واردات


 


بسمه تعالی 227978/103/2351/73/38123/9/1381 


مراتب به انضمام تصویر تصویبنامه شماره 44155/ت 27632ک مورخ
9/9/1381 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ……
ابلاغ میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *