معرفی نمایندگان ترخیص

طبقه بندی1383
تاریخ تصویب۱۳۸۳/۰۲/۲۰
شماره6028/3-1401-55083-7
ضمیمه

بسمه تعالی

6028/3-1401-55083-7
1383/2/20

از: سازمان صنایع
دفاع
به: گمرک ایران – مدیر کل محترم دفتر امور ادارات
موضوع: معرفی نمایندگان ترخیصسلام علیکمپیرو نامه شماره : 4ـ55083ـ1401ـ3/6028 مورخ 29/1/83احتراماً ، بدینوسیله اسامی 14 نفر دیگر از نمایندگان مجاز برای ترخیص کالای
وارداتی واحدهای تابعه این سازمان طی سال 1383 در کلیه گمرکات مبادی ورودی و گمرکات
شهرستانهای کشور بشرح یکبرگ لیستپیوست به آن گمرک محترم معرفی می گردند 
نامبردگان مجاز می باشند با تائید وزیر محترم دفاع و پشتیبانی ینروهای سملح و با
اضماهای مجاز معرفی شده نسبت به ترخیص کالاای وارده واحدهای مربوطه با استفاده از
لایحه معافیت 992/ق مورخ 8/11/1363 مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند .خواهشمند است دستور فرمایند مراتب را بنحو مقتضی به کلیه گمرکات مبادی عمده ورودی و
گمرکات اجرائی کل کشور ابلاغ فرمایند.


 رئیس هیات
مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع دفاع
وفا غفاریان

 

75/73/309/790/37582/43884
1383/2/26مراتب بانضمام فهرست چهارده فقره نمایندگان مجاز جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل
مقررات به گمرک ابلاغ می گردد .

ناصر کرمانی
مدیر کل دفتر واردات

 


لیست نمایندگان
مجاز برای ترخیص کالای سازمان صنایع دفاع طی سال 1383
 ردیفنام و نام خانوادگینام صنعتامضا کننده اظهار نامهترخیص کار


1


2امیر کهندانیحمید اکبری خرممجتمع صنعتی و پژوهشی زرهی
( خودروسازی )


×


×


×


×


3


4افراسیاب

محسن سلطانیایرج تقویمی


مرکز طراحی و مهندسی والعصر
×


×


×


×


×


5سید جلال احمدیصنایع دریایی شهید تمجیدی


×


×


6


7ضیاء مویدیغلامعلی حلوانیکارخانجات صنعتی صدر شیمی
×


×


×


×


×


8علی وحیدیانصنایع امام علی


×


×


910جواد برومندعابدین مهدی پورصنایع جنگ افزار سازی جدید
×


×


×


×


×11121314مهدی حسومیسید مهدی موسویرسول صابریعبدالرضا کرباسیانگروه صنایع خودروئی
( خودروسازان فتح

و
(زرین خودرو اصفهان )


×


×


×


×


×


×


×


×  
 

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *