معرفی نمونه امضاء مجاز نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

طبقه بندی1398
تاریخ تصویب۱۳۹۸/۰۳/۲۲
شماره59/364705
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات نفتی
ضمیمه 1547641755047pn74a02mum48rcm5c8ninanc36.pdf

پیرو بخشنامه شماره 426521‏/97‏/115 مورخ 16‏/4‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 176130‏/1 مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارسال و ضمن کان لم یکن نمودن امضاء آقای سهراب چهرازی (موضوع سومین ردیف جدول مندرج در نامه ضمیمه بخشنامه پیروی)، نمونه امضاء خانم حکیمه نوروزی بعنوان معاون بازاریابی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت تودیع تعهدات اسنادی و صدور مجوزهای مربوط به انواع فرآورده های نفتی در رویه های صادرات، واردات، کاپوتاژ و معاوضه (سوآپ) معرفی میگردد.
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *