ممنوعیت صادرات چوب

طبقه بندی1392
شماره147916/356
ضمیمه 3846206.jpg

بسمه تعالی
147916/356
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ممنوعیت صادرات چوب

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ردیف 124848/92/301مورخ 1/7/92 به پیوست تصویر نامه شماره 4431/210/92 مورخ 28/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام نامه شماره 3962/6/92 مورخ 9/7/92دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد : به استناد تبصره 5 ماده 15 قانون حفاظت جنگلها و مراتع و بند 3 مصوبه شماره 20137ق 24120 ه مورخ 1/5/1380 هیات محترم وزیران در مورد لزوم صیانت از جنگلها صادرات چوب موضوع ردیف 15 جدول شماره 2 بخشنامه فوق الاشاره شامل ردیف های تعرفه های 4403،4401، 4404 و 4406 از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع می باشد. ضمنا لازم به یادآوری است که بر اساس مندرجات ردیف 15 جدول شماره 2 بخشنامه مورد اشاره صادرات هیزم و زغال نیزبه استثناء زغال قالبی تهیه شده از خاک و آخال زغال( زغال صنعتی و یا بریکت)ممنوع می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *