مهلت اعتبار موافقت نامه های صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی

طبقه بندی1383
تاریخ تصویب۱۳۸۳/۰۱/۰۹
شماره8300088
ضمیمه

بسمه تعالی

8300088
1383/1/9

موضوع:

مهلت اعتبار
موافقت نامه های صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی


معاونت توسعه
روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی
دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی 


سلام علیکم

    به پیوست تصویر نامه شماره 10049/400 مورخ 27/12/1382 وزارت جهاد کشاورزی
درخصوص اعلام مهلت اعتبار موافقت نامه های صادره از سوی آن وزارت ( که تا پایان سال
قبل معتبر بوده است ) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1383 ، جهت اطلاع و اقدام
مقتضی ارسال میگردد . /ص


   
سیدعباس حسینی   
مدیرکل مقررات صادرات و واردات 


  


 


بسمه تعالی

15/73/606/113/7418
1383/1/18


مراتب بانضمام
تصویر نامه شماره 10049/400 مورخ 27/12/82 وزارت جهاد کشاورزی جهت اطلاع و اقدام
برابر  مقررات به گمرک         ابلاغ میگردد .


 


ناصر کرمانی
مدیر کل دفتر واردات


 


 رونوشت به :
– حوزه نظارت
گمرکات    جهت اطلاع .


 

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *