موارد تکمیلی برای صادرات محصولات فولادی

طبقه بندی1392
شماره240922/529
ضمیمه 3720970.jpg

بسمه تعالی
240922/529
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه ردیف 499مورخ 14/11/92موضوع آزادسازی صادرات محصولات فولادی مندرج در نامه شماره43956/210/92مورخ 9/11/92دفترمحترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویرجوابیه استعلام شماره 48178مورخ 29/11/92دفترمقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد:
1. محصولات فولادی مشمول معافیت ازاخذمجوزصادرات نامه یادشده شامل کلیه اقلام مندرج درردیف های 1 الی 9جدول شماره 1 منضم به بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92می باشد.
2. باعنایت به عدم لغومصوبه شماره 223189/ت مورخ 6/10/89هیئت محترم وزیران منضم به بخشنامه ردیف 405 مورخ 21/10/89 ؛ عوارض صادراتی انواع شمش حاصل ازقراضه کلیه فلزات بمیزان 70درصد ارزش پایه صادراتی کماکان برقرارمی باشد.
3. صادارت شمش حاصل ازقراضه فلزات سرب وروی وفق بخشنامه ردیف 115مورخ 11/4/91 ازشمول عوارض مندرج دربند 2معاف می باشد.
4. شمش آهن صادراتی استحصالی ازسنگ آهن داخلی کماکان مشمول اخذعوارض صادراتی بمیزان 30درصدارزش صادراتی مندرج دربخشنامه ردیف 432مورخ 24/11/89می باشد.
مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *