نحوه اعمال حقوق ورودی اجزاء

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۲/۲۴
شماره200/5783
ضمیمه

بسمه تعالی

200/5783
1382/12/24

موضوع:

نحوه اعمال
حقوق ورودی اجزاء

معاونت توسعه روابط اقتصادی و
بازرگانی خارجی


گمرک ایران

دفتر واردات


 سلام علیکم

   احتراما“ ، به پیوست تصویر نامه شماره 36386-50005-73 مورخ 19/12/1382
وزارت صنایع و معادن درخصوص نحوه اعمال حقوق ورودی اجزاء و قطعاتی که برای تولید
قطعات انواع خودرو بکار می رود جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد . /ص


 سید عباس
حسینی
مدیر کل مقررات صادرات و واردات


 


 بسمه تعالی

34/73/278/113/314632/23426
1383/2/7مراتب بانضمام تصویر نامه شماره 36386-5005-73 مورخ 19/12/82 وزارت
صنایع و معادن جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک      ابلاغ میگردد
،‌خواهشمند است دستور فرمائید کالاهای وارداتی جهت تولید قطعات خودرو ( سواری ،
سواری کار ، وانت ) مشمول بند 4 مندرجات ذیل یاددشت فصل 87 مقررات صادرات و واردات
سال گذشته را که تا پایان سال 82 از گمرک ترخیص و خارج گردیده اند را با ماخذ حقوق
ورودی 15% محاسبه و ملاک عمل قرار دهند،‌ و حقوق ورودی اجزاء و قطعاتی که برای
تولید قطعات انوات کامیون


کامیونت ، اتوبوس و مینی بوس وارد و تا پایان سال گذاشته از گمرک خارج و مشمول بند
4 مندرجات فوق الذکر بوده اند را با حقوق ورودی 5% محاسبه نمایند ، بدیهی است از
ابتدای سال جاری که مندرجات ذیل یادداشت فصل 87 از جداول منضم به مقررات صادرات و
واردات حذف گردیده اقلام وارداتی مورد بحث بایستی با رعایت مقررات سال جاری و مآخذ
مقرر در ردیف تعرفه مربوط اقدام گردد .


 ناصر کرمانی
مدیر کل دفتر واردات


 رونوشت به :
– حوزه نظارت گمرکات      جهت اطلاع .

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *