نحوه تسویه اظهارنامه های صادرات برگشتی

طبقه بندی1392
شماره150649/364
ضمیمه

بسمه تعالی
150649/364
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : نحوه تسویه اظهار نامه های صادرات برگشتی

باسلام و احترام،
بپیوست تصویر نامه شماره 487/400/92 – 13/5/92 سازمان توسعه تجارت ایران موضوع عدم استفاده بنگاههای صادراتی از جوایز صادراتی در سالهای 91به بعد، ارسال و اعلام میدارد:
1-با عنایت به اینکه به کلیه صادرکنندگان (اعم از حقیقی و حقوقی )که از ابتدای سال 91به بعد اقدام به صدور کالا نموده اند جوایز صادراتی پرداخت نمیشود لذا در خصوص کالاهای صادرات قطعی که در این مقطع زمانی عینا و بدون استفاده به کشور برگشت داده میشود مطابق ماده 65 ق.ا.گ و ماده 121 آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی پس از اخذ اسناد صدورمربوطه ،حسب مورد گواهیهای لازمه ، انطباق کامل کالای صادراتی با کالای برگشتی ،اعاده امتیازات استفاده شده ( واردات در مقابل صادرات ، تسهیلات بانکی) وبازپرداخت وجوه دریافتی اقدام لازم معمول نمایند( لازم بذکر می باشد در خصوص این صادرکنندگان در زمان برگشت محموله صادراتی آنها نیازی به معرفی آن به وزارت صنعت ،معدن وتجارت جهت بازپرداخت جوایز صادراتی نمی باشد) .
2- در خصوص کالاهای صادراتی که مربوط به سالهای 90و ماقبل آن می باشد، در زمان برگشت کالا لازم است علاوه بر رعایت مفاد صدرالاشاره با توجه به احتمال تعلق جایزه صادراتی مراتب به سازمان صنعت ،معدن و تجارت مربوطه نیز اعلام گردد.
3- تاکید میگردد در زمان برگشت محموله های صادراتی رعایت مفاد بخشنامه ردیف 88 سال 87 و بخشنامه های پیروی مرتبط الزامی می باشد. بدیهی است در صورتیکه کالای صادراتی برگشتی مربوط به پروانه های صادراتی از محل پروانه های ورود موقت برای پردازش یا تعمیر موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ.و ماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع یا از محل پروانه های ورود قطعی موضوع مواد 66لغایت 70 ق.ا.گ. باشد لازم است قبل از ترخیص در خصوص تسویه پروانه های ورود موقت مربوطه با گمرک ورود موقت کننده مکاتبه ودر صورت تسویه پروانه مراتب با ذکر جزییات کامل منجمله کیل مصرف مورد استناد جهت رسیدگی به این دفتر اعلام گردد.

4- در صورت عدم تسویه پروانه ورود موقت لازم است میزان کالای برگشتی به صورت کامل در متن پروانه صادراتی درج و مراتب به گمرک مبدا صادرات و گمرک ورود موقت کننده نیزجهت درج در متن اظهار نامه صادراتی ودقت در هنگام تسویه و یاسایر تشریفات لازم قانونی اعلام گردد. در خصوص برگشت کالای صادراتی از محل پروانه های ورود قطعی نیز لازم است از گمرک وارداتی وهمچنین این دفتر در خصوص استرداد حقوق ورودی متعلقه به ذینفع استعلام و بر اساس آن اقدام و پس از موافقت با ترخیص کالای برگشتی مراتب ضمن درج در متن پروانه صادراتی ، به گمرک مبدا صادرات جهت درج در متن اظهارنامه صادراتی اعلام گردد.
شایسته است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *