نحوه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی

طبقه بندی1391
شماره188368/91/1/207/24/339
ضمیمه 4205839.jpg

ناظرین /مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی

موضوع : نحوه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی

باسلام و احترام،
پیروبخشنامه شماره 238563/24/382-30/11/90 ریاست محترم کل و 53004/747/3/71/57 مورخ 6/3/88 دفتر صادرات موضوع بهره برداری گمرکات از ارزشهای مصوب صادراتی مندرج درسایت ارزش سازمان توسعه تجارت ایران و پیرو مصوبات جلسه مورخ 22/9/91 و در اجرای مفاد ماده 16قانون امورگمرکی وانتقال وظایف کمیته دائمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقردرسازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران،(دفتر بررسی و تعیین ارزش ) اعلام می دارد:
گمرکات اجرایی موظف می باشند در زمان صدورکالا با رعایت ماده 16 قانون امورگمرکی جهت تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی ،کماکان بصورت روزانه به سایت ارزش به نشانی www.arzesh.tpo.ir مراجعه و ازآخرین قیمت ها وتغییرات احتمالی اطلاع حاصل و نسبت به تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی اقدام نمایند ودرصورت نبود قیمت پایه صادراتی ،ضمن بررسی ارزش اظهارشده توسط صاحب کالا بادرج عبارت « فاقدهرگونه اعتبارجهت تسهیلات صادراتی ازجمله جوایزصادراتی وواردات درمقابل صادرات و…» برروی پروانه و اظهارنامه صادراتی ،ظرف مدت 48ساعت نسبت به ارسال اسناد ومدارک مربوطه ازقبیل (تصویرمتن وظهراظهارنامه صادراتی،لیست عدلبندی،کاتالوگ،فاکتورخریددرصورت وجود وجوابیه آزمایشگاه برحسب نوع کالا) را جهت تعیین ارزش گمرکی صادراتی به دفتر بررسی و تعیین ارزش ارسال و از ارسال به دفترخدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران خودداری نمایند. بدیهی است کالاهای مشمول عوارض صادرات صرفا پس از تعیین و اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش قابل صدور خواهد بود .مقتضی است ضمن اقدام لازم مراتب رابه کلیه گمرکات وواحدهای تابعه نیزابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند.

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *