نحوه وصول مالیات وعوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده کالاهای مشمول معافیت حقوق ورودی

طبقه بندی1393
شماره98656/93/198210/113/73/239
ضمیمه 3512509.jpg

بسمه تعالی

98656/93/198210/113/73/239
03/06/1393

کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره 748/266/ص-27/9/92 اداره کل نظارت برامور اجرایی معاونت مالیات ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی مشمول ارسال و تاکید گردد با توجه به مفاد 20و40 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می نماید گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض مورد اشاره را قبل از ترخیص از کلیه وارد کنندگان کالا های مشمول وصول و در پروانه های گمرکی درج نمایند خواهشمند است دستورفرمایید نسبت به اطمینان از وصول مبالغ موضوع مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه قبل از ترخیص کالا اقدام و در صورت عدم اخذ مبالغ متعلقه و کشف در زمان بازبینی، ضمن اعلام مراتب به معاونت مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی براساس مفاد بخشنامه شماره 124402/92/97865/113/778/73/202 مورخ 31/6/92 این مرکز و براساس ماده 135 قانون امور گمرکی، ضمن صدور مطالبه نامه کسر دریافتی نسبت به وصول مبالغ مزبور پیگیری لازم معمول نمایند . ضمنا با توجه به تبصره 2 ماده 135 قانون امور گمرکی و با عنایت به قوانین موصوف و با توجه به عدم وجود مرور زمان در مطالبه مالیات و عوارض مزبور( به استناد نامه مورد اشاره ) لذا مالیات ارزش افزوده و عوارض کلیه کالاهای وارداتی مشمول مرور زمان نمی گردد .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *