طبقه بندی1391
شماره46570/747/859/71/73
ضمیمه 4466183.jpg

بسمه تعالی
46570/747/859/71/73
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام، پیرو بخشنامه های شماره 121779/54223/56416/747/859/71/192 مورخ 19/6/1390 و 135027/129254/747/859/71/217 مورخ 6/7/1390 موضوع ضوابط اجرایی ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت صدور مشتقات مایع نفت و گاز از جمله فرآورده های ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی، با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 23/8/1390 کارگروه ویژه بررسی صادرات فرآورده های نفتی و نظر به حساسیت موضوع و با توجه به ابهامات موجود در گمرکات اجرایی مجاز به انجام تشریفات صادرات اقلام مذکور، ضمن تأکید مجدد بر اجرای دقیق دستور العمل اصلاحی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای( موضوع بخشنامه ردیف 77 مورخ 30/3/1388) و نیز بخشنامه های پیروی فوق الذکر، به منظور شفاف نمودن ضوابط جاری و ایجاد وحدت رویه مواردی بشرح ذیل اعلام می گردد : 1 -شرکتهای بازرگانی یا بازرگانان صادرکننده موظفند جهت انجام تشریفات صادرات فرآورده های ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی (نظیر ترکیبات آروماتیک ، تینر ها ، حلالها ، هیدرو کربن ها و ضایعات تصفیه شده پالایشگاهها ، پتروشیمی ها و … ) در هنگام اظهار محمولات ، علاوه بر آنالیز و فرمولاسیون محصول صادراتی ، اصل فاکتور خرید محصول از واحد تولیدی یا پروانه وارداتی ، تصویر پروانه بهره برداری واحد تولید کننده محصول صادراتی که برابر اصل شده باشد( ممهور به مهر واحدتولیدی کافی است ) و اصل اسناد تأمین مواد اولیه به کار رفته در تولید کالا توسط واحدتولیدی (منضم به آنالیز و مشخصات فنی آن) را نیز به گمرک اجرایی ارائه و به ضمیمه اظهارنامه لاک و مهر شود. 2-واحدهای تولیدی که محصول تولیدی خود را صادر می نمایند نیز جهت انجام تشریفات صادرات فرآورده های ترکیبی فاقد استاندارد ملی وضایعات پتروشیمی موظفند در هنگام اظهار محمولات صادراتی خود ، علاوه بر آنالیز و فرمولاسیون محصول صادراتی ، تصویر پروانه بهره برداری خود را به همراه اصل اسناد تأمین مواد اولیه به کار رفته در تولید محصول صادراتی ( منضم به آنالیز و مشخصات فنی آن ) به گمرک ارائه و به ضمیمه اظهارنامه لاک و مهر شود. 3- تأکید می گردد اسناد مذکور در بند های 1و2 الزاماً باید در زمان اظهار محموله از صادر کننده اخذ و ضمیمه اظهارنامه گردد. همچنین فرم مربوط به تحویل کلیه اسناد و مدارک در زمان تسلیم اظهارنامه به گمرک، برابر نمونه پیوست توسط صادرکننده یا نماینده قانونی وی تکمیل و پس از امضاء به ضمیمه اظهارنامه نگهداری شود. 4- مسئولیت نمونه برداری بر اساس استاندارد ها و شیوه های علمی نمونه برداری و تعیین تعداد نمونه های اخذ شده از محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز بر عهده نماینده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی حاضر درگروه نمونه برداری می باشد. 5- لازم است پس از نمونه برداری از محمولات نفتی مطابق فرآیند تعیین شده در دستور العمل، گمرکات اجرایی نمونه اخذ شده را با کد محرمانه به آزمایشگاه مجاز ارسال نمایند. 6- پس از وصول جوابیه آزمایشگاه، نتیجه آزمون به همراه بدل اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن را با کد محرمانه به قید فوریت و از طریق پست پیشتاز به دفتر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نمایند تا نسبت به بررسی وجود یا عدم وجود مواد یارانه ای در محموله اقدام و درصد مواد یارانه ای را به طور مشخص اعلام نماید. 7- خروج محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز توسط افراد حقیقی یا حقوقی، مادامیکه از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان صادرکننده خوشنام معرفی نشده اند، پس از انجام کامل مراحل اظهار، اخذ اسناد و مدارک و تشریفات نمونه برداری، موکول به وصول جوابیه استعلام از دفتر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد (کارگروه فنی استاندارد) یا تودیع ضمانتنامه بانکی معادل دو برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز میباشد. 8-خروج محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز توسط افراد حقیقی یا حقوقی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان صادرکننده خوشنام معرفی شده اند، پس از انجام کامل مراحل اظهار، اخذ اسناد و مدارک و تشریفات نمونه برداری با اخذ تعهد کتبی معتبر بلامانع میباشد. 9- در صورت اثبات وجود مواد سوختی یارانه ای در محموله های صادراتی (حسب اعلام نظر نهایی دفتر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران)، ضمن اقدام قانونی، خروج محمولات بعدی صادرکنندگان موصوف (اعم از خوشنام و غیرخوشنام) موکول به وصول جوابیه استعلام از دفتر بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد (کارگروه فنی استاندارد) یا تودیع ضمانتنامه بانکی معادل سه برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز میباشد. تبصره- گمرکات اجرایی موظفند با رعایت مفاد صدر این بند (بند9) حداکثر ظرف یک هفته مدارک مبنی بر تخلف صادرکنندگان فرآورده های نفتی را جهت بررسی و اعلام نظر به دفتر صادرات اعلام نمایند تا مراتب از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استعلام گردد. ضمناً رونوشتی از نامه موصوف را نیز به دفتر حقوقی و قضایی ارسال نمایند. 10- صادرات چهار فرآورده اصلی(نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره و بنزین) در شرایطی که عیناً از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خریداری شده باشد و یا این که از خوراک ( نفت خام ) داخلی و توسط واحد های تولیدی واجد پروانه بهره برداری تولید شده باشد، علاوه براسناد مثبته خرید به قیمت بین المللی(برای فرآورده یا خوراک)، مستلزم ارائه مجوز وزارت نفت( شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران یا شرکت پخش ملی فرآورده های نفتی ایران و مطابق نمونه امضاء های مجاز معرفی شده ) می باشد. تبصره- مطابق مفاد نامه شماره 458970 مورخ 10/12/90 اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و برنامه ریزی صنایع پایین دستی وزارت نفت (تصویر پیوست) در خصوص صادرات محمولات صادراتی که به هر میزان دارای فرآورده های اصلی مذکوردراین بند میباشند، ارائه اصل اسناد مثبته خرید به قیمت غیریارانه ای فرآورده های اصلی به کار رفته در تولید محمولات موصوف، اخذ تاییدیه اصالت و صحت اسناد ارائه شده و ممهور نمودن و نگهداری اصل اسناد موصوف به ضمیمه اظهارنامه ضروری میباشد. شایسته است ضمن اقدام لازم،مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و برحسن اجرای آن نیز نظارت مستمر معمول نمایند.
محمدرضا نادری
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *