قشم - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای توسعه مناطق آزاد و ویژه نیاز است تا یک میزتخصصی زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ایجاد شود نه اینکه به...