واردات فتیله پنبه گوش پاک کن

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۲/۲۷
شماره60/2/5694-2318
ضمیمه

بسمه
تعالی

60/2/5694-2318
1382/12/27

موضوع:واردات
فتیله پنبه گوش پاک کنجناب آقای خسرو تارج
معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی ـ وزارت بازرگان یسلام علیکم
به پیوست تصویر نامه شماره 61/73/24552 مورخ 2/12/82 ، موضوع واردات فتیله پنبه گوش
پاک کن برای استحضار تقدیم می گردد .بدلیل فرآوری و استریل شدن کالای مذکور که امکان  انتقال آفات و بیماریهای
گیاهی را فراهم نمی آورد ، بدینوسیله برابر مفاد تبصره (2) ماده (9) آئین نامه
اجرایی قانون حفظ نباتات و مصوبه شماره 29575/ ت /21537/هـ مورخ 16/6/78 هیئت محترم
وزیران ، واردات فتیله پنبه گوش پاک کن مشروط به رعایت قوانین و مقررات صادرات و
واردات و داشتن گواهی بداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء و بازدید
کارشناسان قرنطینه نباتی هنگام ترخیص کالا، نیازی به کسب موافقت از این وزارت را
ندارد .

عبدالمهدی بخشنده
معاون برنامه ریزی و اقتصادی

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *