ورود موقت مواد اولیه مادتین

طبقه بندی1388
تاریخ تصویب۱۳۸۸/۰۲/۱۶
شماره31969/768/3436/71/41
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
با سلام
احتراماً، نظر به مکاتبات متعدد برخی گمرکات اجرایی با این معاونت و حوزه معاونت محترم اداری مالی در خصوص کمبود اعتبارات برای واخواست سفته های مأخوذه بابت ورودموقت کالاهای موضوع ماده 12ق.م.ص.و. و ماده 24 آئین نامه اجرایی آن، دستورفرمائید مشخصات کامل اشخاصی که اقدام به ورودموقت مواد اولیه موضوع مادتین یاد شده نموده لیکن در مهلت مقرر نسبت به تسویه تعهدات خود اقدام ننموده اند ( اعم از اینکه تضمین های ماخوذه به حیطه وصول درآمده باشد یا نه ) را وفق جدول ذیل و از سال 80 به بعد و با تائید امور مالی مر بوطه به دفتر صادرات اعلام تا در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست های جدید آنان در کمیته ورودموقت مورد توجه قرار گرفته و از ایجاد بارمالی جدید برای دولت در جهت پیگیری وصول مطالبات مربوطه خودداری گردد. ضمناً مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51-28/11/85 مفاد این دستورالعمل رابه گمرکات واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند. محمدرضانادری
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *