ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۷/۰۶
شماره 159136 / 103 / 2425 / 73 / 283
ضمیمه                              
تاریخ : 23 / 6 / 1381


شماره : 29863 / ت
27163 ه


پیوست :
…………….…….


بسمه تعالی


 وزارت بازرگانی


 


   
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :


   
متن زیر به عنوان بند ( 9 ‌) به ماده ( 38 ) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات
و واردات ، موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16ه مورخ  6/2/1373 الحاق میگردد :


9- ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز
اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و
پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هرگونه
مجوز دیگری مجاز است .


 


 


    
           محمدرضا عارف                
معاون اول رییس جمهور


“ بسمه تعالی ”


                      
تاریخ : 6- / 7 / 1381


شماره : 159136 / 103
/ 2425 / 73 / 283


 


   
مراتب بانضمام تصویر تصویبنامه شماره 29863/ت27163ه مورخ 23/6/81 هیات محترم وزیران
جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک       
ابلاغ می گردد .


 


              
ناصر کرمانی           
مدیر کل دفتر امور واردات


 


رونوشت به :


– حوزه نظارت گمرکات       
    جهت اطلاع .

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *