پاسخ نامه های استانداران محترم ٠١/٠٥/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۵/۰۱
شماره22407
ضمیمه

224071/5/1381


وزارت امور اقتصادی و دارائی


 


معاونین محترم :


جناب آقای مهدی کرباسیان معاون محترم کل


جناب آقای سید محسن علوی معاون محترم اداری و مالی


جناب آقای فاطمی زاده معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور


جناب آقای دکتر شیرکوند معاون محترم امور اقتصادی


جناب آقای مستخدمین حسینی معاون محترم حقوقی  وامور مجلس


جناب آقای هاشمیان معاون محترم امور شرکتهای دولتی


جناب آقای ضرغامی معاون محترم اشتغال


جناب آقای مسعود کرباسیان معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک
جمهوری اسلامی ایران


جناب آقای شهسوار خجسته رئیس کل  محترم سازمان امور مالیاتی
کشور


جناب آقای خزاعی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سرمایه داری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران


جناب آٌقای مهندس علی اکبر معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان
خصوصی سازی


مدیران عامل محترم سازمانهای تابعه و وابسته


جناب آقای دکتر حبیبی مدیرعامل محترم شرکت سهامی خدمات ماشینهای
محاسب الکترونیکی


جناب آقای نادریان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی


جناب آٌقای صدقیانی مدیرعامل محترم شرکت سهامی چاپخانه دولتی
ایران


جناب آٌقای کربلایی مدیرعامل محترم سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی


جناب آٌقای دکتر مهدوی عادلی رئیس محترم دانشکده امور اقتصادی


جناب آٌقای دکتر ضیایی بیگدلی رئیس محترم پژوهشکده امور اقتصادی


احترامأ ،


به پیوست تصویر بخشنامه شماره 18332 مورخ 23/4/1381 معاون اول
محترم رئیس جمهوری حسب دستور وزیر محترم برای استحضار و رعایت مفاد بخشنامه
مذکور ایفاد میگردد.


علی اکبر حنیفی


مدیرکل دفتر وزارتی


 


 18332


23/4/1381 

بخشنامه به کلیه
وزارتخانه ها ، سازمانها ,‌مؤسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی واستانداریهای
سراسر کشور


 


نظر به اینکه استانداران مطابق ماده 2 لایحه قانونی اختیارات
استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 نماینده عالی دولت و بالاترین
مقام اجرائی در استان هستند لذا مقتضی است پاسخ نامه های استانداران محترم به
عنوان وزراء‌ ، توسط وزارء و بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل و یا
معاونان ایشان امضاء و ارسال گردد.


 


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *