پذیرش فاکتور فروش اسلک واکس صادره از شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین

طبقه بندی1393
شماره150734/358
ضمیمه 3477820.jpg

ناظرین /مدیران کل /مدیران محترم گمرکات مستقل

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه شماره 3406/93/ص مورخ 7/8/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاجاق کالا و ارز در خصوص پذیرش فاکتور فروش اسلک واکس صادره از شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین (بعنوان اسناد منشا)به واحدهای تولیدی پارافین و فوتس اویل (عضو تعاونی مربوطه ) ارسال و اعلام میدارد:
1- شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین پس از خریداری محموله اسلک واکس از چهار شرکت تولیدی روغن تصفیه اول (شامل: شرکتهای نفت ایرانول ، بهران، سپاهان و پارس) مجاز می باشد بدون واسطه محموله مزبور را بعنوان مواد اولیه مورد مصرف به واحدهای تولیدی پارافین و فوتس اویل (عضو تعاونی مذکور) که دارای کارت عضویت ومعرفی شده از سوی شرکت تعاونی فوق الذکرمی باشند بفروش برساند.
2- واحدهای تولیدی مورد اشاره که اسلک واکس مورد نیاز خود را از طریق تعاونی مزبور تهیه می نمایند در زمان اظهار محموله صادراتی خود ملزم به ارائه اصل فاکتور خرید اسلک واکس بعنوان اسناد منشا از تعاونی مربوطه و نیز اصل فاکتور خرید اولیه اسلاک وکس(صادره از چها رشرکت تولیدی روغن صدرالذکر بنام شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین) به گمرک ذیربط می باشند.
3- ضروریست پس از اخذ اصل فاکتور اولیه خرید اسلاک وکس (صادره ازچهار شرکت معرفی شده و بنام شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین(بعنوان خریدار) و ممهور نمودن اصل فاکتور به مهر کسر میزان استفاده شد (به میزان فاکتور صادره از شرکت تعاونی ) در روی متن آن ، ضمن تحویل اصل فاکتور اولیه به ذینفع تصویری از آن بهمراه اصل فاکتور محموله خریداری شده از شرکت تعاونی مربوطه را ضمیمه اظهارنامه صادراتی نگهداری و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به انجام تشریفات صدور اقدام لازم معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *