پرایس لیست سواری های ELITE و VOLEEX C30-LUXURY سال 2012

طبقه بندی1391
شماره33699/7985/206/24/65
ضمیمه 4497523.jpg

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: پرایس لیست سواری های ELITE و VOLEEX C30-LUXURY سال 2012
با سلام و احترام
TRAN SMISSION TYPE VOLEEXC30 ELITE VOLEEXC30 LUXURY MODEL
M/T 9090 8600 PRICE FOB (USD)
CVT 10900 10400 PRICE FOB (USD)
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره456 مورخ 5/2/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت و معدن و تجارت پرایس لیست سواریهای ELITEو VOLEEX C30-LUXURY سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت خودرو سازان راین ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.م/25/2

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتر تعیین ارزش

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *