پرایس لیست سواری NISSAN SUNNY

طبقه بندی1391
شماره30491/8168/206/24/59
ضمیمه 4507577.jpg

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: ارسال پرایس لیست سواری NISSAN SUNNY با سلام و احترام در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 466مورخ 19/2/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت پرایس لیست سواری نیسان سانی سال2012 ساخت هندوستان به نمایندگی شرکت پارس خودرو ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه را با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.PRICE FOB JPY Description JPY 1,069,433/00 BDYALBG N17 EKA M/TExt: COLOR :WHITE(QM1)INT .COLOR : GREGE (K)JPY 1,206,933/00 BDYALBG N17 EKA A/TExt: COLOR : BLACK(KH3)INT .color : grege (K) رسول کوهستانی پزوه مدیر کل دفتر تعیین ارزش
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *