پرایس لیست مینی لودرهای چینی polar wolverine forway 2012

طبقه بندی1391
شماره2114/8000/205/24/1
ضمیمه 4544684.jpg

بسمه تعالی
8000/205/24

به: ناظرین/مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی
از: دفتر تعیین ارزش

موضوع: ارسال پرایس لیست مینی لودرهای چینی Polar wolverine Forway سال 2012

با سلام
احتراماً ، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 462 مورخ 7/12/90 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 1 برگ پرایس لیست مینی لودرهای چینی Polar wolverine سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت سنگین ماشین ایستا ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید ارزشگذاری مینی لودرهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با درنظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتر تعیین ارزش

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *