پرایس لیست کامیون باری و کمپرسی CHINA NORTH VEHICLE CORP

طبقه بندی1391
شماره36124/8166/204/24/66
ضمیمه 4496864.jpg

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: پرایس لیست کامیون باری و کمپرسی CHINA NORTH VEHICLE CORP
با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره466مورخ 19/2/91کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت پرایس لیست کامیون باری کمپرسی BEIBEN TRACTORسال 2012ساخت چین به نمایندگی شرکت تیراژ دیزل به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

Unit price (EURO) DESCRIPTION MODEL Ser.
NO.
41,242.22 BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS
TYPE :64, SHORT CABIN ,WEELBASE 4100+1450 NG80A2634K-41 1
34,662.46 BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS
TYPE :42, SHORT CABIN ,WEELBASE3800 NG80A 1927K-38 2
41,006.85 BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS
TYPE :64, LONTG CABIN ,WEELBASE 5050+1450 NG80A2634-50 3
34,427.09 BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS TYPE:42,LONG CABIN ,WEELBASE 4800 NG80A 1927 -48 4

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتر تعیین ارزش

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *