پرونده های اختلافی ترانزیتی

طبقه بندی1391
شماره217392/13/815/1/55/261
ضمیمه 4135164.jpg

بسمه تعالی

13/815/1/ 55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

در راستای تسریع در روند رسیدگی به پرونده های اختلافی ترانزیتی ارسال شده از گمرکات اجرایی و جهت جلوگیری از مکاتبات زاید و طولانی و تعیین تکلیف به موقع این گونه پرونده ها دستور فرمائید از این پس موارد اختلافی ابتدا ضمن جمع آوری کلیه مدارک و مستندات و در چارچوب قوانین ، مقررات و دستور العمل های صادره ، در کمیته فنی آن گمرک بررسی و سپس یک نسخه از رأی کمیته فنی آن گمرک (طبق فرم پیوست) به انضمام کلیه اسناد و مدارک به صورت لاک و مهر شده جهت بررسی نهایی و اخذ تصمیم به این دفتر ارسال نمایند.

ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت
از طرف ایران زاد

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *