طبقه بندی1391
شماره226010/19/108/850/55/287
ضمیمه

بسمه تعالی

19/108/850/ 55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

نظر به اینکه بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته فنی بررسی و تامین اسناد و تجهیزات کنترلی مقرر گردید در سال آینده صرفاً سه نوع پلمب با طول سیمهای استاندارد جهت کانتینر و کامیونهای چادری ، واگن و تانکر حامل سوخت الصاق گردد لذا خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع بررسی و حداقل و حداکثر طول سیمهای مورد نظر آن گمرک به تفکیک هر یک از وسایل مطابق جدول ذیل به قید فوریت تا 1/12/91 ( یکم اسفند ماه سال جاری ) از طریق نمابر به این دفتر اعلام گردد.

نوع وسیله حمل حداقل استاندارد طول سیم حداکثر استاندارد طول سیم
واگن
تانکر حامل سوخت
کانتینر و کامیونهای چادری

ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *