چگونگی ترخیص کالاهای مشمول گروه اولویت دهم

طبقه بندی1392
شماره137532/131831/129443/113/73/330
ضمیمه 3813349.jpg

بسمه تعالی

137532/131831/129443/113/73/330
16/07/1392

ستاد نظارت گمرکات استان……………./ اداره کل گمرک ……..

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 در خصوص چگونگی ترخیص کالاهای مشمول گروه اولویت دهم دارای قبض انبار معتبر ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 4168/210/92 مورخ 13/7/92 و شماره 4116/210/92 مورخ 8/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات خواهشمند است دستور فرمایید بشرح ذیل اقدام نمایند :
1- کالاهای وارداتی مشمول اولویت دهم که صرفاً تا تاریخ 24/6/92 دارای قبض انبار معتبر از گمرکات اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشند پس از ارائه ثبت سفارش معتبر از محل مصوبه شماره 118320/ت49515ه مورخ 21/6/92و رعایت سایر مقررات با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی مندرج در جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری و سایر هزینه ها ، مالیات ها و عوارض و قابل ترخیص می باشند. ضمن اینکه کنترل اصالت، تاریخ و مندرجات قبض انبارهای مورد اشاره در ثبت سفارش با قبض انبارهای ارائه شده و پیوست اظهارنامه به عهده آن گمرک می باشد.
2-با توجه به بند ب نامه شماره 4168/210/92 مورخ 13/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات صرفا ثبت سفارشات صادره بوسیله سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانهای آذربایجان شرقی، البرز ،تهران ،خوزستان ،خراسان رضوی ،فارس ،کرمانشاه ،گیلان ،هرمزگان و یزد در خصوص کالاهای وارداتی مشمول اولویت دهم که صرفاً تا تاریخ 24/6/92 دارای قبض انبار معتبر از گمرکات اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشند مورد قبول می باشد.
3-کلیه وارد کنندگانی که دارای ثبت سفارشاتی سایر اولویت های کالایی بوده که ردیف تعرفه آنها در اولویت دهم (بر اساس نظریه استنباطی آن گمرک) طبقه بندی می گردند نیازی به صدور ثبت سفارش جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش نبوده و با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی مندرج در جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری و سایر هزینه ها ، مالیات ها و عوارض با رعایت سایر مقررات قابل ترخیص می باشند.
4-در صورت صدور برات های بدون تعهد بانکی برای کالاهای اولویت دهم ،در مهلت ثبت سفارش و عدم انقضاء سررسید برات صادره که صر فاً تا تاریخ 24/6/92 دارای قبض انبار معتبر از گمرکات اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشند، ترخیص از محل تصویب نامه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/6/92 هیات محترم وزیران و بر اساس مفاد بند 1 صدر الاشا ره با رعایت کامل سایر مقررات نیازی به صدور جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش نبوده و قابل اقدام می باشند.
5-کلیه کالاهای ممنوعه شرعی، قانونی و کالاهایی که از محل ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع فهرست 251 ردیف تعرفه پیوستی از مفاد این دستورالعمل خارج می باشد.
6-به جهت لزوم ارائه گزارش عملکرد کالاهای ترخیص شده از محل مصوبه مورد اشاره ،آن گمرک مکلف است جهت کلیه اظهار نامه های ترخیصی از محل این دستور العمل نسبت به درج عدد 10 در باکس 39 اظهار نامه اقدام گردد .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *