کالای تولید شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

طبقه بندی1391
شماره61401/31938/113/323/73/99
ضمیمه 4458298.jpg

بسمه تعالی

61401/31938/113/323/73/99
07/04/1391

به:کلیه گمرکات …..
از:دفتر واردات
باسلام و احترام
به پیوست تصویر مصوبه شماره 31639/ت48003ک مورخ 20/2/91 هیات محترم وزیران در خصوص کالای تولید شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال می گردد. با عنایت به مواد 15 و 16 قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده 11 قانون مناطق ویژه اقتصادی و نیزبند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم ، خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کلیه مقررات مربوطه و با مد نظر قرار دادن نکات ذیل اقدام لازم معمول دارند :
1-حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان درصد ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) کسر و مابقی اخذ خواهد گردید.
2-چنانچه مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق پیش از انجام فرآیند تولید، ترخیص گردیده و مراتب در مجوز کمیسیون تعیین ارزش افزوده لحاظ گردیده باشد، با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امورگمرکی (حداکثر ظرف مدت شش ماه از صدور سند ترخیص مواد اولیه) به هنگام ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، مبلغی معادل درصد ارزش افزوده از حقوق ورودی پرداخت شده با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد خواهد بود.
به عنوان مثال چنانچه حقوق ورودی مواد خارجی بکار رفته در تولید کالایی 40 و میزان ارزش افزوده دریافتی از کمیسیون تعیین ارزش افزوده 35 بوده باشد آنگاه :
26=(35-1)×40
بدین ترتیب حقوق ورودی قابل اخذ از 40 به 26 کاهش مییابد.
نام وارد کننده یا اظهار کنند قطعات ومواد اولیه خارجی می بایست همان شخص (حقیقی یا حقوقی) دارنده معافیت ارزش افزوده باشد.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *