کاهش ممنوعیتها و محدودیتهای کالاهای صادراتی

طبقه بندی1392
شماره56272/133
ضمیمه 3986725.jpg

بسمه تعالی
56272/133
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره 178172/91/71/311مورخ 26/9/91،ضمن کان لم یکن نمودن مفاد بخشنامه پیروی به پیوست تصویر نامه شماره 1739/210/92 مورخ 21/3/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران (در5برگ)درراستای کاهش ممنوعیت ها و محدودیتهای کالاهای صادراتی ارسال و اعلام میدارد:
الف: اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول A3 تعیین گردیده است.
ب: اقلام مشمول جدول B3شامل اقلام صادراتی مشمول اخذ مجوز کارگروه تنظیم بازار در فهرست B*، اقلام صادراتی مشمول اخذ مجور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویاسازمان دامپزشکی کشورحسب مورد در فهرست B** و اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی در فهرست B# تعیین گردیده است. بدیهی است مجوزهای اشاره شده، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ( از طریق دفتر صادرات) به گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد.
ج: با عنایت به اینکه تغییرات جداول A3وB3 ضمیمه بخشنامه پیروی، در قالب جداول اخیر تدوین و ابلاغ گردیده است، تاریخ اجرای تغییرات در ستون «تاریخ اجراء» به صراحت درج گردیده است و لازم است ملاک عمل قرار گیرد.
د : درخصوص کالاهایی که در جداول ضمیمه ذکری از آنها نشده است و قبل از ابلاغ بخشنامه شماره یادشده ، صادرات آنها موکول به ضوابط و مقررات خاص بوده است (همچون ممنوعیتهای شرعی یا ممنوعیت صادرات ذخایر ژنتیکی، کالاهای عتیقه و میراث فرهنگی، لزوم اخذ مجوز برای 8قلم کودهای شیمیایی یا اخذ گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس برای قیرنفتی و…..) شرایط قبلی همچنان جاری و نافذ میباشد.
ه:جهت صدوراقلام مربوط به ردیف تعرفه های 4401و4402و4403و4404و4406مندرج درردیف 30جدول B#شامل انواع چوب وذغال و…علاوه برپرداخت عوارض صادراتی متعلقه نسبت به اخذنظریه وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها و مراتع کشور) نیزاقدام گردد.
ی:پیرومفادبخشنامه ردیف 69مورخ 22/2/92موضوع شمول عوارض مندرج درردیف12جدول B#منضم به بخشنامه ردیف 311سال 91 صرفأبرای کنسانتره سنگ آهن اعلام میداردکه برابرردیف 22جدول B#مندرج درنامه اخیر ؛سنگ آهن هماتیت دانه بندی باخلوص آهن کمتراز40درصد ازمحل کدتعرفه 26011110مشمول پرداخت 10درصدعوارض شده است.
لذا ضمن اقدام لازم، شایسته است مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن انجام امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *