کیل مصرف باطری فرسوده

طبقه بندی1398
تاریخ تصویب۱۳۹۸/۰۹/۱۷
شماره211/1202614
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات ورود موقت
تاریخ ابلاغ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
ضمیمه کیل.tif

پیرو بخشنامه شماره 1571144‏/97‏/382 مورخ 18‏/12‏/97 در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل یک تن باطری قراضه ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی)، به پیوست تصویر نامه شماره 231023‏/60 مورخ 29‏/8‏/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان شمش و سایر محصولات استحصالی از یک تن باطری فرسوده ورود موقت جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. دستورفرمایید مطابق مفاد نامه موصوف و با رعایت سایر مقررات وتشریفات مربوطه (از جمله تبصره 2 ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه ضایعات قابل مصرف مجدد و دارای ارزش تجاری) اقدام لازم معمول نمایند.
ضمناً با توجه به استعلام صورت گرفته از وزارت صنعت، معدن و تجارت طی رونوشت همین بخشنامه وتا زمان وصول پاسخ استعلام انجام شده و به منظور وحدت رویه در اجرا، کیل مصرف موضوع این بخشنامه فقط جهت مجوزهای ورود موقت باتری فرسوده ای که از تاریخ نامه دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به بعد جهت ترخیص تحت رویه ورود موقت برای پردازش صادر گردیده یا میگردد قابل بهره برداری خواهد بود .

شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *