گرگان- رئیس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای شهر گرگان با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام متعدد در این شهر، گفت: باید هر چه سریع تر برای اتمام...