گواهی های نمایندگی خودروهای خارجی تاپایان سال جاری

طبقه بندی1391
شماره119012/72610/113/656/73/206
ضمیمه 4306200.jpg

بسمه تعالی

119012/72610/113/656/73/206
02/07/1391

به :ستاد نظارت گمرکات استان/اداره کل گمرک ……
از:دفتر واردات

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 2101938/91 مورخ 20/4/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 97734/60 مورخ 7/4/91 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع تمدید گواهی های نمایندگی خودروهای خارجی تا پایان سال جاری بانضمام 10 برگ فهرست خودرو های مجاز برای ورود (دارای اعتبار تا پایان سال 1391) ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفا جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *