‌ضریب تخفیف و سود بازرگانی و حقوق گمرکی قطعات

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۱۱/۰۵
شماره266546/113/297/73/429
ضمیمه

بسمه تعالی7064/ت143 هـ7/4/1371


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت صنایع سنگین، وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1371 بنا به پیشنهاد شماره
5050-01 مورخ 2/2/1371 وزارت صنایع سنگین ،‌به استناد اصل یکصد و سی و هفتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:‌


واحدهای ساخت و تعمیر کشتی و سازه های دریایی مستقر در بنادر
شمالی و جنوبی کشور با تأیید وزارت صنایع سنگین از تسهیلات ویژه گمرکی ،‌بانکی
و اداری مشروح زیر برخوردار میشوند:


1- خرید و ورود کالا به طور مستقیم از خارج کشور بدون ثبت سفارش
و گشایش اعتبار اسنادی با مسئولیت شرکت متقاضی بلامانع است.


2- ترخیص کالای وارداتی با فاکتور فروشنده مجاز است.


3- خروج قطعات، ماشین آلات ، ابزار آلات تجهیزات به خارج از
کشور،‌ جهت تعمیر و بازسازی بدون سپردن پیمان ارزی و سپرده بانکی و با نامه
تعهد شرکت متقاضی، مجاز است.


4- گمرکات کشور شرایطی ایجاد نمایند که ترخیص کالای ورودی یا
خروی برای این واحدهای صنعتی در حداقل زمان امکانپذیر باشد.


5- اخذ هرگونه سود بازرگانی و حقوق گمرکی برای قطعات، ماشین
آلات، ابزار و تجهیزات کشتیهای خارجی که برای تعمیر مراجعه می کنند ممنوع، و در
مورد کشتیهای ایرانی حداکثر به میزان تعرفه ورود کشتیهای وارداتی می باشد.


این قبیل کالاها مشمول مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولید کنندگان نمیشوند.


6- اعطای ویزای ورود به کشور به کارشناسان خارجی که مدت اقامت
آنان کمتر از دو ماه باشد،  در صورت تقبل مسئولیت توسط شرکت متقاضی با درخواست
مستقیم مدیرعامل شرکتهای موضوع این مصوبه و رعایت سایر شرایط مندرج در
تصویبنامه شماره 2103-7/ت 1052 م ج مورخ 13/12/1368 مجاز می باشد.


7- کارشناسان خارجی موضوع بند (6) این تصویبنامه از شمول مقررات
مربوط به اخذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه،  معاف می باشند.


8- نقل وانتقال درآمدهای ارزی به منظور انجام خرید کالاها و
خدمات از حسابهای ارزی داخلی  وخارجی واحدهای مذکور با هماهنگی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.


تبصره : این گونه نقل و انتقالات باید در پایان هرسال به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.


9- شناورهایی که به منظور انجام تعمیرات به واحدهای مذکور
مراجعه می نمایند،‌ از پرداخت حقوق و عوارضی که توسط سازمان بنادر و کشتیرانی
از کشتیها دریافت میشود،  معاف می باشند.


10- بخشی از محوطه واحدهای کشتی سازی موضوع این مصوبه با تأیید
گمرک ایران منطقه ویژه حراست شده گمرکی محسوب گردیده، مشمول مقررات مربوط به
مناطق ویژه حراست شده گمرکی می باشد.


11- کلیه کالاهای موردنیاز صنعت تعمیر و ساخت کشتی و سازه های
دریایی از سایر گمرکات و مبادی ورودی به منطقه آزاد گمرکی مندرج در بند(1) از
طریق هوایی،‌ دریایی و زمینی، پاساوان خواهند شد.


12- اجرای بندهای (1و 2و 3و 6و 8 ) منوط به تخصیص ارز مربوط از
محل درآمدهای ارزی شرکت مزبور می باشد.


حسن حبیبی


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی9936/ت 250 هـ3/7/1373


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پیشنهاد 7353/100
مورخ 9/5/1373 وزارت بازرگانی و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور
گمرکی-مصوب 1350-تصویب نمود:


زینگ افست حساس، مشمول ردیف (01/37) جدول تعرفه گمرکی از پرداخت
سود بازرگانی معاف می باشد.


حسن حبیبی


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی11980/ت 20626 هـ28/3/1379


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1379 بنا به پیشنهاد شماره
11/1/8375 مورخ 24/9/1377 وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور
گمرکی-مصوب 1350- تصویب نمود:‌


هر نوع واگن مترو، لوکومتیو برقی، وسایل و تجهیزات برقی،‌
الکترونیکی، کنترل و مخابراتی مربوط به مترو‌، ماشین آلات و ابزار آلات تعمیر و
نگهداری تجهیزات ثابت و متحرک مترو و قطعات یدکی موردنیاز که از طریق مرزهای
آبی،‌خاکی، ریلی و هوایی توسط شرکت قطار شهری مشهد وابسته به شهرداری مشهد به
کشور وارد میشود از پرداخت سود بازرگانی معاف می باشد.


حسن حبیبی


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی15031/ت 22314 هـ19/4/1379


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره
37/3/1/30744 مورخ 30/3/1379 وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون
امور گمرکی-مصوب 1350- تصویب نمود:


تصویب نامه شماره 8624/ت 21282 هـ‌ مورخ 8/3/1378 (موضوع معافیت
کالاهای مربوط به راه آهن شهری از پرداخت سود بازرگانی) برای اجرا در سال 1379
تنفیذ میشود.


حسن حبیبی


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی30000/ت 23306 هـ12/7/1379


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیئت وزیران در جلسه مورخ10/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره 6592/1
مورخ 12/5/1379 وزارت بازرگانی و به استنادماده (4) قانون مقررات صادرات و
واردات-مصوب 1372- تصویب نمود:


1- سود بازرگانی شمش طلا مشمول تعرفه 12/7108 جداول پیوست آیین
نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و اردات از پنج درصد (5%) به صفر تغییر می
یابد. این بند از ابتدای سال 1379 لازم الاجراست.


2- تصویب نامه های شماره 11749/ت 15222 هـ مورخ 27/9/1374 و
شماره 65179/ت 19172 هـ مورخ 12/10/1377 برای اجرا در سال 1379 تنفیذ میگردد.


حسن حبیبی


معاون اول رییس جمهور


 


بسمه تعالی68612/ت 22171 هـ16/1/1379


«تصویبنامه هیئت وزیران»


وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیئت وزیران در جلسه مورخ25/12/1378 بنا به پیشنهاد شماره
12002/1 مورخ 1/9/1378 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررات
صادرات و واردات-مصوب 1373-تصویب نمود:


جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت 16 هـ مورخ 6/2/1373 متضمن ستونهای سود بازرگانی
،‌شرایط ورود و مندرجات ذیل یادداشت فصول و زیرنویس تعرفه ها بر روی متن جدید
(1996) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا به شرح پیوست برای اجرا در سال
1379 تعیین میگردد. کلیه تصویبنامه های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا ،
تخفیف ها یا معافیتهای سود بازرگانی کالاهای وارداتی مربوط به سالهای قبل که تا
پایان سال 1378 اعتبار داشته اند، به شرح پیوست برای سال 1379 نیز معتبر خواهند
بود. این تصویبنامه از تاریخ 20/1/1379 لازم الاجراست .


حسن حبیبی


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی403828425/10/1381


جناب‌ آقای مسعود کرباسیان


رئیس کل محترم گمرک


با سلام


در اجرای بند هـ مصوبه شماره 53614/ت/518/هـ مورخ 6/12/71 هیأت
محترم وزیران ،‌ضریب تخفیف و سود بازرگانی و حقوق گمرکی قطعات مشروحه ذیل که
توسط این وزارت محاسبه و به تصویب کمیته مربوطه رسیده و از تاریخ 1/1/81 تا
پایان سال 1381 قابل اعمال خواهد بود جهت اجرا اعلام میگردد.


 تخفیفنام محصولنام شرکتچهل و پنج درصدانواع شیشه خودروشیشه ایمنی سایپاچهل و پنج درصدقاب بالادری، موکت و عایق خودرو پراید و ماتیزتزئین خودروچهل و پنج درصدچهل درصدغربیلک فرمان خودروکانسیتر پراید آلکار ایرانچهل و پنج درصدجعبه فیوز خودرودانا سازه گستربیست و هشت درصد


انجین موتور سیکلت هوندا

cc
125تیزروچهل و شش درصدکولر اتوبوستولیدی سید محمد موسوی داویجانی


توضیحات‌:


1- تخفیف شرکت شیشه ایمنی سایپا صرفأ برای شیشه جام فلوت به
ضخامت تا 5 میلیمتر و طلق قابل اعمال خواهد بود.


2- تخفیف شرکت تزئین خودرو صرفأ برای یکصد تن پلی اول، یکصد تن ایزوسیانات ،
دویست و پنجاه تن


ABS/PVC

قابل اعمال خواهد بود.


3- تخفیف غربیلک شرکت آلکار ایران صرفأ برای دوازده تن پلی آمید،  یازده تن

ABS
،‌چهل و سه تن ایزوسیانات ،‌هفتاد و یک تن پلی اول و تخفیف کانیستر پراید صرفأ
برای بیست و یک تن ذغال (کربن اکتیو) و بیست تن پلی آمید قابل اعمال خواهد بود.


4- تخفیف جعبه فیوز شرکت دانا سازه گستر صرفأ برای دو میلیون و چهارصد هزار عدد
فیوز خودرو قابل اعمال خواهد بود.


5- تخفیف شرکت تیزرو صرفأ برای اجزاء و قطعات منفصله انجین موتورسیکلت هوندا

cc
125


قابل اعمال خواهد بود.


6- تخفیف کولر اتوبوس شرکت تولیدی سید محمد موسوی داویجانی صرفأ برای دویست و
پنجاه عدد کمپرسور کولر ،‌کلاچ مغناطیسی ،‌چهار هزار و پانصد عدد موتور فن،
دویست و پنجاه  عدد دینام،‌رله و سایت گلاس ،‌شیر انبساط و شیر برقی ،‌ شیلنگ
گاز، رینگ و پیستون و یاتاقان کمپرسور،‌ساکشن والف،‌فیلتر درایر ،‌شیر ریسیور
قابل اعمال خواهد بود.


احمد نعمت بخش


مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه


 


بسمه تعالی


266546/113/297/73/429


5/11/1381


مراتب به استثنای ردیف 5 (شرکت تیزرو) جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک
……. ابلاغ میگردد . بدیهی است اقلام دارای محدودیت وزنی، متری ،‌تعدادی و
… صرفأ پس از ابلاغ از طریق این دفتر مقدور می باشد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *