190 قلم کالای کشاورزی

طبقه بندی1390
شماره104918/740/466/73
ضمیمه

بسمه تعالی

104918/740/466/73
به : حوزه نظارت گمرکات استان …………./ اداره کل گمرک ……………..
از : دفتر واردات
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 66395/62937/740/466/73/101 مورخ 4/4/1390 و 87301/733/466/73/130 مورخ 1/5/1390 ، به پیوست تصاویر نامه های شماره 2621-90210 مورخ 17/5/1390 و 2773-90210 مورخ 23/5/1390 ، اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 1630/6/90 مورخ 23/5/1390 دفتر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و مواردی بشرح ذیل جهت اقدام با رعایت سایر مقررات اعلام می دارد ؛
1- با توجه نامه شماره 2773-90210 مورخ 23/5/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره 1630/6/90 مورخ 23/5/90 وزرات جهاد کشاورزی تمامی 190 قلم کالا و محصولات بخش کشاورزی موضوع بخشنامه شماره 66395/62937/740/466/73/101 مورخ 4/4/1390 مشمول ماده (11) آ.ا.ق.م.ص.و می باشد .
2- با توجه به نامه شماره 2621-90210 مورخ 17/5/1390 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنای اجرای فهرست 190 قلم کالای کشاورزی موضوع بخشنامه شماره 66395/62937/740/466/73/101 مورخ 4/4/1390 این دفتر جهت اعمال مفاد ماده یازده آ.ا.ق.م.ص.و تاریخ 29/3/1390 می باشد و در این خصوص ردیف 4 بخشنامه شماره 87301/733/466/73/130 مورخ 1/5/1390 لغو می گردد .
3- رعایت تمامی مفاد ماده یازده آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات از جمله مهلت های مندرج در بند 4 بخصوص رعایت مهلت 20 روز برای کالاهای وارده از کشور های همجوار ، در مورد کالاهای بدون انتقال ارز ضروری می باشد .

فرودعسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *